יחידת ייעוץ וחקיקה מסכמת את 2019

הדו"ח השנתי מאפשר לציבור להיחשף לעשייה המגוונת, ללמוד על יעדיה ותפקידיה של היחידה ועל אופן מעורבותה בקידום המדיניות הממשלתית.

ערוץ 7 , כ"ג בכסלו תשפ"א

יחידת ייעוץ וחקיקה מסכמת את 2019-ערוץ 7
רז נזרי
צילום: עופר עמרם

יחידת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים פירסמה הבוקר (רביעי) את הדו"ח השנתי לשנת 2019.

הדו"ח מתפרסם זו השנה השנייה ביוזמת המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים בייעוץ וחקיקה, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, וזאת כחלק ממגמה של הגברת השקיפות והנגשת מידע לציבור על אודות פעילותם של גורמים ממשלתיים בכלל, וגורמי הייעוץ המשפטי לממשלה בפרט.

הדו"ח מאפשר לציבור הרחב להיחשף לעשייה הרבה, המגוונת והחשובה של יחידת ייעוץ וחקיקה, ללמוד על יעדיה ותפקידיה ועל אופן מעורבותה בקידום המדיניות הממשלתית.

יחידת ייעוץ וחקיקה מסייעת ליועץ המשפטי לממשלה במתן חוות דעת משפטיות, אחראית על ליווי כלל הליכי החקיקה הממשלתיים ועל קידום חקיקתם של חוקי יסוד וחוקים שבאחריות שר המשפטים. במסגרת זו פועלת ייעוץ וחקיקה מול היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וברשויות המוסמכות האחרות בהכוונה משפטית, מקצועית וחוקתית.

בשנה החולפת נטלה ייעוץ וחקיקה חלק משמעותי ביותר במאמץ הממשלתי של ההתמודדות עם התפשטותו של נגיף הקורונה, במסגרת התקנת עשרות תקנות שעת חירום ובהתאמת החקיקה הראשית, לרבות חוק המסגרת, אשר העניק לממשלה סמכויות רבות להתמודדות עם המצבים הייחודיים שנוצרו בשל התפשטות הנגיף, וכן בליווי משפטי שוטף וצמוד של עבודת קבינט הקורונה.

הדו"ח המפורסם כעת פורש את עיקרי העשייה של ייעוץ וחקיקה בשנת 2019, שנה שבה התרחשו במדינת ישראל, באופן חסר תקדים, שלוש מערכות בחירות. מאורע ייחודי זה הביא לפתחה של ייעוץ וחקיקה שאלות וסוגיות משפטיות רבות הנובעות מאופייה המורכב והרגיש של תקופה זו, ובמסגרת זו ליוו משפטני המחלקה מאות הליכים משפטיים, הכינו חוות דעת בסוגיות רבות וגיבשו עמדות משפטיות בכלל הסוגיות הנוגעות והנובעות מהבחירות.

כמו כן, בדו"ח מוצגים נתונים בדבר ההון האנושי בייעוץ וחקיקה. כך, בייעוץ וחקיקה מועסקים כ-280 עובדים, מהם 168 משפטנים ו-41 מתמחים. בקרב המשפטנים מועסקים 114 נשים ו-54 גברים, מתוכם 21 מנהלות ו15 מנהלים. בקרב המשפטנים, 98 עובדים הם בעלי תואר ראשון, 58 בעלי תואר שני ו-12 בעלי תואר שלישי.

נתונים נוספים המוצגים בדו"ח נוגעים להתייצבויות היועץ המשפטי לממשלה ולהתנגדות להסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות. בשנת 2019 השתתפו משפטני ייעוץ וחקיקה בגיבושן של 60 עמדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה שהוגשו לבתי המשפט מכוח פקודת ההתייצבות, ובגיבושן של 44 התנגדויות להסכמי פשרה מטעם היועץ המשפטי לממשלה שהוגשו לבתי המשפט במסגרת תובענות ייצוגיות. כך למשל, נבחן הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת פלאפון בטענה כי פלאפון הפרה את הוראות הרישיון המחייבות אותה לחסום לקוחות לשירותי תוכן אלא אם כן חתם הלקוח על טופס גישה לשירותים אלו.

עוד כולל הדו"ח סקירה של תחומי האחריות של ייעוץ וחקיקה, ואת תמצית הנושאים העיקריים שבהם עסקו המחלקות השונות בייעוץ וחקיקה בשנה החולפת. בנוסף, לראשונה, הדו"ח כולל חשיפה אישית של מספר משפטנים, אשר מאפשר לציבור לפגוש את ייעוץ וחקיקה מנקודת מבטם הייחודית והאישית.

הדו''ח המלא

מקצת הפעילות של ייעוץ וחקיקה המתוארת בדו"ח:

 • עבודת ייעוץ וחקיקה בתקופת הבחירות - בתקופה שבין דצמבר 2018 למרץ 2020 נערכו במדינת ישראל, באופן חסר תקדים, בזו אחר זו, שלוש מערכות בחירות לכנסת. עבודת הממשלה בתקופת הבחירות המתמשכת העלתה שאלות משפטיות רבות, הן בהיבטי דיני התעמולה והמעורבות הפוליטית, והן בהיבטי סמכויותיה של "ממשלת מעבר". לצורך טיוב מתן המענה המשפטי לשאלות שעלו מהשטח, הוקמו בייעוץ וחקיקה שני צוותי עבודה, אשר ריכזו את העבודה המשפטית בשאלות הקשורות לתקופת הבחירות, ונתנו מענה משפטי וסיוע מהיר בנושאים אלו לממשלה ולמשרדיה.
 • דיווח לאמנות זכויות אדם של האו"ם אודות מצב זכויות האדם בישראל וייצוג המדינה בפני ועדות אלה - בשנת 2019 המחלקה למשפט בין-לאומי השלימה והגישה את הדו"ח התקופתי הרביעי לוועדת האו"ם האחראית על יישום אמנת האו"ם בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. בהמשך להגשת הדו"ח ומסמכי מענה על שאלות השלמה, ריכזה נציגת המחלקה הופעה של משלחת ישראלית בפני הוועדה בה נשאלו הנציגים הישראלים שאלות אודות המצב בתחומי אחריותם השונים.
 • רפורמות ומהלכים בתחום המשפט הבין-לאומי הפרטי - המחלקה למשפט בין-לאומי עוסקת בקידום רפורמות בזירת המשפט הבין-לאומי הפרטי מסחרי במטרה להקל על עשיית עסקים בין-לאומיים. בהתאם לכך, גובשה אמנה חדשה להכרה ואכיפה של פסקי דין זרים, מעבר לאפוסטיל אלקטרוני לצורך שיפור השירות לאזרח, חתימה על אמנת סינגפור בדבר אכיפת הסדרי גישור בעסקאות מסחריות בין-לאומיות, הובלת החלטה בוועידת האו"ם למשפט מסחרי לייעול יישוב סכסוכים בתחום ההיי-טק ועוד.
 • ליווי הליכים משפטיים הנוגעים לשמירה על נכסי תרבות של המדינה - המחלקה למשפט ציבורי-מינהלי השתתפה בבחינה וליווי של מקרים בהם הועמדו למכירה פומבית חפצים או מסמכים שונים, שיש להם חשיבות רבה במורשת העם והמדינה. בחלק מהמקרים התקיימו, באמצעות פרקליטות המדינה, הליכים משפטיים שתכליתם מניעת המכירה ושימור הנכסים בידי המדינה או גופים ממלכתיים מתאימים.
 • גיבוש תיקון לנוהל הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח - בשנת 2019 גובש, בהובלת המחלקה למשפט ציבורי-מינהלי, תיקון לנוהל הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח. התיקון לנוהל כלל שורה של הקלות בתהליך הפניה לוועדה, ובדרישות בהן יש לעמוד בכדי לקבל את אישורה.
 • הקמת אתר יחידת התיאום למניעת עבריינות נוער - האתר מרכז מידע אודות עבודת היחידה לתיאום מניעת עבריינות נוער במחלקה למשפט פלילי, מיפוי הגורמים העוסקים בתחום זה, החלטות ממשלה, מאמרים וכן מידע שימושי ונגיש לציבור בנושא, כחלק מייעוד היחידה לשמש מרכז מידע ותשתית ידע מקצועי בתחום. כמו כן כולל האתר מיפוי של הגורמים הרלבנטיים בתחום בישראל ומפת מענים הקיימים בתחום בממשלה.
 • איסור צריכת זנות - המחלקה למשפט פלילי הובילה את חקיקתו של חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט-2019, ואת התקנת התקנות מכוחו. החוק כפי שהתקבל קובע כהוראת שעה עבירה על מעשה של צריכת זנות בידי בגיר, שהעונש המרבי בצידה הוא קנס. בנוסף, המחלקה הפלילית בייעוץ וחקיקה שותפה לצוות היישום של החלטת הממשלה שהתקבלה יחד עם חקיקת החוק בנוגע לשיקום האוכלוסייה בזנות, בראשות מ"מ מנכ"ל המשרד.
 • הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי - המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי פעלה לקידומה של הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי, שמטרתה לקדם הליך ראוי והוגן, הגעה לדין צדק תוך התמקדות בליבת המחלוקת, ייעול ופישוט ההליכים המשפטיים, קיצור זמנים, הגברת השקיפות והגילוי ההדדי בין הצדדים, אכיפת הוראות התקנות ומניעת ניצול לרעה של ההליך המשפטי בידי אחד מהצדדים. התקנות צפויות להיכנס לתוקף ב-1.1.2021.
 • תיקונים לחוק הגנת הפרטיות - המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי מובילה מהלכים בתחום הגנת הפרטיות. בין היתר, המחלקה עסקה בליווי חוקים הקשורים להגנה על פרטיות כגון התקנת מצלמות בבתי החולים הגריאטריים ובמעונות יום לילדים, וכן גיבושה של עמדת יועץ בנושא שימוש במצלמות במרחב הציבורי במקום העבודה. המחלקה מובילה שני תיקוני חקיקה מרכזיים בתחום זה, ואת המו"מ הנמשך עם האיחוד האירופי על הכרה בנאותות הדין הישראלי בהקשר זה.
 • הרפורמה בהוצאה לפועל - בשנת 2019 עברה בכנסת, בהובלת המחלקה למשפט כלכלי בייעוץ וחקיקה, רפורמה חברתית חשובה בתחום ההוצאה לפועל – הקלות לחייב משלם. החקיקה החדשה, שגובשה יחד עם רשות האכיפה והגבייה, מעניקה הקלות לחייבים שמשתפים פעולה עם הליכי הגבייה. זאת, מתוך תפיסה שהחוק צריך לייצר גם תמריצים חיוביים ולא רק סנקציות. יחד עם משרדי ממשלה נוספים, פעלה המחלקה למשפט כלכלי לקידום מענה משפטי לחייבים בהוצאה לפועל, אשר מצויים בנסיבות כלכליות קשות, זאת נוכח הצורך בפתרון ייחודי המשלב היבטים משפטיים וחברתיים גם יחד.
 • ליווי תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל ("חוק הסנדבוקס") - בחודש פברואר 2019 התפרסם דו"ח שחיבר צוות בין-משרדי, בהובלת משרדי המשפטים והאוצר, בנושא סביבת ניסוי רגולטורית לחברות פינטק, ובהמשך לכך, בחודש יולי 2020 פורסם תזכיר חוק שמבוסס על הדוח האמור. המחלקה למשפט כלכלי ריכזה את כתיבת התזכיר ואת התיאום בין המאסדרים השונים. מטרת החוק המוצע היא להקים סביבת ניסוי ייחודית במסגרתה יתאפשר למאסדרים הפיננסיים לתת הקלות והתאמות מדודות ברגולציה לחברות שיתקבלו לסביבת הניסוי. מודל "הסנדבוקס" הוא חדשני ומיושם כבר במדינות רבות עם השווקים הפיננסים המובילים בעולם.
 • אכיפת דיני התכנון והבניה - בוצע תיקון מקיף ומפורט לפרק האכיפה בחוק, אשר מטרתו לשדרג ולהגביר את יכולת האכיפה נגד עבירות תכנון ובניה. המחלקה למשפט אזרחי מלווה את הפעילות האכיפתית שנעשית בהתאם למודל "אכיפה תומכת תכנון" ופועלת לתכלול פעילות גופי המדינה ביחס לאכיפת דיני תכנון והבניה. במסגרת זו, נערכו ישיבות רבות לאורך שנת 2019 עם שורה של גורמי אכיפה, ראשי רשויות מקומיות וגורמי מקצוע בשלטון המקומי, על מנת לבחון דרכים לייעול הליכי האכיפה ולתמיכה במהלכים תכנוניים מרכזיים. לצד המעקב והליווי של הליכי האכיפה בתחום התכנון והבניה, ובמידה רבה נוכח התמונה שנתגלתה אגב הליכים אלה, פעלה המחלקה למשפט אזרחי רבות בריכוז עבודה ממשלתית של צוות רחב, שמטרתו להסיר חסמים בתחום התכנון הבניה והפיתוח בחברה הלא יהודית.
 • המחלקה למשפט אזרחי ונכנס לתוקף בחודש ינואר 2019, מסדיר מנגנונים שיאפשרו לבעלי זכויות יוצרים גישה לבתי המשפט ולכלי אכיפה מתקדמים לצורך שמירה על קניינם הרוחני מפני הפרות ברשת האינטרנט.
 • פרויקט הדיגיטציה של תהליך החקיקה - אחד מהתפקידים המרכזיים של ייעוץ וחקיקה הוא ריכוז רוחבי של תחום החקיקה הממשלתית, הן בהיבטי התוכן והן בהיבטי הנוסח. בשנים האחרונות ייעוץ וחקיקה שותפים לקידום פרויקט הדיגיטציה של הליך החקיקה הממשלתי, שמטרתו יצירת פלטפורמה ממשלתית אחת לניהול תהליך החקיקה לכל ארכו, החל מהפצת תזכירי חוק וטיוטות חקיקת משנה להערות הציבור, ועד לפרסומם הסופי ברשומות לאחר חקיקתם. במסגרת פרויקט זה, עלה לרשת לפני חודשים ספורים אתר התזכירים החדש. האתר משמש את משרדי הממשלה להפצה להערות הציבור של תזכירי חוק, טיוטות חקיקת המשנה ומסמכים ממשלתיים נוספים, והוא מהווה קפיצת מדרגה מבחינת אפשרויות שיתוף הציבור בתהליך החקיקה.