מודעות למחזור
מודעות למחזורצילום: דוברות

למרות שמוצרי אלקטרוניקה מהווים רק 3% מהפסולת בישראל, הם גורמים ל 70% מהרעלים והזיהום הנוצרים ממנה.

בתאגיד המיחזור מ.א.י, האחראי על איסוף פסולת אלקטרונית, נרשמה עליה משמעותית במיחזור בקרב המגזר הדתי. המודעות לשמירת איכות הסביבה הולכת וצוברת תאוצה גם בו.

אמנון שחרור ודן הלמן, מנכ"לים משותפים בתאגיד, ציינו "משמח לראות את הציבור הדתי נרתם למען איכות החיים. מוטלת על כולנו החובה למחזר ולשמור על כדור הארץ. בזכות ההיענות של הציבורים השונים מוחזרו עד היום טונות רבות של פסולת אלקטרונית ואנו קוראים לכלל המגזרים להמשיך במחזור ולשמור על הסביבה".

בתאגיד ציינו כי בין הגורמים המשפיעים לכך, ניתן למצוא את חברי המועצות, כמו חיים גורן - חבר מועצת העיר תל אביב יפו מטען סיעת 'מאמינים', עמיעד טאוב - חבר מועצת העיר מודיעין, ועוד רבים. הם פונים לתושבים שומרי תורה ומצוות להימנע מאיסור "בל תשחית", לקחת חלק במיזם, ולהשליך את הפסולת הניתן למיחזור למיכלים הייעודיים לכך, המפוזרים בערים.

חיים גורן: "אנו בעיריית ת"א, יחד עם תאגיד המיחזור מ.א.י, מסייעים לכם להשליך את הפסולת בצורה מסודרת ובלתי מזהמת. בעיני, יש כאן עניין ערכי וחשוב. לא סתם ציוותה אותנו התורה "בל תשחית".

עמידעד טאוב: "יום המיחזור החל היום מזכיר לכולנו את חשיבות השמירה על הסביבה באמצעות מחזור פסולת אלקטרונית המייצרת פגיעה וסיכונים אקולוגיים משמעותיים".

גם בתי הספר של החינוך הממלכתי דתי והחרדי משפיעים בפן החינוכי. הילדים לומדים על חשיבות מחזור הפסולת האלקטרונית ומשתתפים במבצעים לאיסוף סוללות ישנות ומכשירים תקולים, והשלכתם למיכלים המוצבים במסרגות החינוך.