האדמו"ר מויז'ניץ רבי ישראל הגר
האדמו"ר מויז'ניץ רבי ישראל הגר Photo by Yaakov Naumi/Flash90

במהלך כנס של מנהלי הסמינרים שנערך על ידי 'איגוד מנהלי הסמינרים החרדיים' יצא האדמו"ר מויז'ניץ הרב ישראל הגר נגד לימודי בנות חרדיות באקדמיה.

בדבריו טען כי מדובר ב"חוכמה יוונית" ומגמתם "להחדיר כפירה ומינות", כלשונו.

"אנו עומדים סמוך ונראה לימי החנוכה, וכידוע המדרש על הפסוק "והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום" דקאי על מלכות יוון אשר סמאו עיני ישראל בגזירותיהם, וכל חפצם היה ללמד את ישראל חכמה יוונית ולהפרידם חלילה מתורת ה', ולכן אומרים אנו "להשכיחם תורתך" מלשון חושך, כי הידבקות בה' ובתורתו היא מקור האור, וחלילה ההיפך ח"ו הוא חושך", אמר.

בדבריו התייחס ללימודי האקדמיה. "באתי לכאן לעורר ולחזק אודות ענין לימודי האקדמיה האסורים, והרי ברור כלימודים אלו הם היפך מחכמת התורה הק', התורה הק' מאירה את האדם ואילו לימודים אלו גורמים ההיפך, חושך ואפלה".

"כל מגמתם היא להחדיר כפירה ומינות רחמנא ליצלן, וזה דרכם כסל למו לבוא בחלקלקות לשונם לדבר על לב ההמון לבוא וללמוד כדי להביא לפרנסה בכבוד והרווחת ממון, ומשם המצב הולך ומידרדר ר"ל".

למרות שבאמצעות תואר ניתן להתפרנס טוב יותר, טען האדמו"ר שהדבר אינו נכון במידה והוא גורם לירידה ברוחניות.

"והלא פשוט וברור הוא, שאין יהודי ירא ה' בעולם, מאלו הדבקים בה' ובתורתו, שחפץ ורוצה שהפרנסה תהא גורם לירידה ח"ו ברוחניות וביידישקייט, וכי אפשר שהיידישקייט של הבית תינתן למכירה לכל המרבה במחיר? אתמהה".

"לצערי הרב, נהמת לבבי זועק כעת, ואיני מדבר כי אם מדברים שיש לי בהם ידיעה ברורה, מהמון סיפורים מהחורבנות אשר חוללו אותם לימודי אקדמיה, אשר עשו שמות בבתי ישראל ר"ל. יהודי חרדי צריך לדעת לא להסתנוור חלילה מכל אותם הצעות ומשאות שווא ומדוחים אשר כל מטרתם להדיח ח"ו את נפשו".

"ולדעתי לימודי אקדמיה גובלים באביזרייהו ר"ל, שכן בתחילתם מבטיחים הם לימודים בהפרדה גמורה, וכשמסיימים מסלול זה מציעים שכדי לקבל תואר ולהתקדם יותר חייבים להמשיך במסלול שאינו נפרד ר"ל, ואז כבר כבדה המלחמה מאד מאד והלב נמשך ואין קולטים עד כמה המצב חמור".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו