הרב אלישע וישליצקי זצ"ל
הרב אלישע וישליצקי זצ"לצילום: יח"צ

מדוע בחרת דווקא בו?

הדמות שלאורה אני הולך היא דמותו של ידידי בלב ובנפש הרב אלישע וישליצקי זצ"ל, מפירותיה המשובחים של הציונות הדתית.

באיזה שלב בחיים נפגשתם?

פגשתי את הרב אלישע לפני כ־33 שנים כדמות שדוחפת לקשר ערכי־רוחני עם הצבא ועם הפריפריה. היינו יחד ממקימי 'אל עמי', ארגון שמטרתו לחבר את עם ישראל. הוא היה שותף ואיש סוד לתהליכים רבים, גם דידקטיים וגם רוחניים, ויחד גיבשנו את הדרך שברבות הימים הובילה להקמת הגרעינים התורניים.

מה אתה לומד ממנו? מה מיוחד בו?

הרב אלישע התבלט באהבת ישראל הגדולה שלו, באהבת הפריפריה ובאמון שלו בה. הוא טבע את המושג "העיירות הטבעיות", ביטוי עמוק מאוד שמייצג את האמון הגדול שלו בעם. הוא ידע שבמקומות אלו ניתן לפגוש אהבת ישראל, חסד ונתינה. לא סתם הוא היה הרב הלא מוכתר של הגרעינים התורניים. הוא הסתובב ביניהם יומם ולילה, ולעיתים הגיע לקריית שמונה ולשדרות באותו יום.

מה הצידה לדרך שלקחת ממנו?

אחד המאפיינים הכי בולטים שלו היה הצניעות. אם הייתי קורא לו בפרהסיה "הרב אלישע", הוא היה אומר שהוא לא פה. תמיד רצה שיקראו לו בשמו הפרטי בלבד. התייעצתי איתו בהרבה צמתים בחיי, והוא תמיד דחף אותי ועזר לי להגיע להחלטות הנכונות. היום, כשהוא איננו, הרבה פעמים אני שואל את עצמי מה הרב אלישע היה אומר.

מה אתה מאחל לעם ישראל לאור דמותו?

חז"ל אמרו שצדיקים במיתתם קרויים חיים. הרב אלישע היה דמות צדיקה, שקשה מאוד להגיד שהיא איננה איתנו. הרוח שלו איתי, מנחה אותי, והאור שלו ממשיך ללוות אותי ורבים כמוני בעם ישראל. אני מאחל לעם ישראל שהדמות הזאת תמשיך ותשפיע עלינו בתכונות שלה, במידות שלה, בענווה, במסירות ובאהבת ישראל. מוקירי זכרו יודעים שכאשר אנחנו הולכים לאורו, אנחנו משאירים אותו בין החיים.

הרב רפי פרץ

יו״ר הבית היהודי והשר לירושלים ומורשת