שמי ברזל פרק 6יחזקאל לנג

תחת המשטר האכזרי של ברית המועצות הקומוניסטית, קומץ יהודים לא נכנע לחוקים הנוקשים ולעונשים הקשים ומחליט להמשיך ללמוד וללמד תורה.

לאחר שבפרקים הקודמים של "שמי ברזל", מאיר פתח תלמוד תורה במרתף נסתר ונתפס, הוא הובא לכלא ושם הוא ממשיך להחקר כשחוקרי הק.ג.ב לאט לאט מעלים את סף העינויים המופעלים נגדו.

איזה מידע ימסור מאיר בחקירה הקשה? מה עושים בינתיים חבריו מחוץ לכלא? ומה הלימוד המיוחד שלמדו מהאדמו"ר הזקן לדור שלהם? על כל זאת ועוד בפרק השישי.