מרוקו
מרוקו צילום: ISTOCK

ארגון השמאל הקיצוני "גוש שלום" מגנה בחריפות את הסכם השלום עם מרוקו.

"ההסכם בין ישראל ומרוקו עליו הכריז היום הנשיא המובס טראמפ הוא עסקה צינית ונבזית הראויה לכל גינוי, ברית בין הדיכוי הישראלי בגדה המערבית לבין הדיכוי המרוקאי בסהרה המערבית, יד מדכאת רוחצת יד מדכאת.

כבר מזה שנים רבות, ממשלת מרוקו מחקה את מדיניות הכיבוש הישראלית, מדכאת את תושבי סהרה המערבית ומציפה את ארצם במתנחלים. עכשיו הופכת מדינת ישראל שותפה רשמית ופומבית לדיכוי תושבי סהרה המערבית, אנשים שמעולם לא פגעו בישראל ולא איימו עליה בשום צורה", אמרו.

"בין ההסכם הזה לבין שלום אין שום קשר ושום דמיון. אנו הננו תנועת שלום ישראלית אשר חותרת לשלום המבוסס על סיום הכיבוש והדיכוי הישראלי ומתן האפשרות לפלסטינים להקים את מדינתם העצמאית לצד מדינת ישראל, ואשר מתנגדת לכל כיבוש ודיכוי בכל מקום על פני כדור הארץ. כתנועת שלום ישראלית אנו מתנגדים בחריפות ל'שלום" הזה עם מרוקו".

"אנו קוראים לחברי הכנסת לדחות בשאט נפש את ההסכם המתועב עם מרוקו ולהצביע נגדו כאשר יגיע להצבעה במליאת הכנסת".