דני אבדיה מדליק חנוכיה במדי ה-NBAשגרירות ישראל בארה"ב