מבחני המיצ"ב ישתנו בגלל הקרונה?

המבחנים ינסו לענות על השאלה כמה גדולים הפערים שנוצרו בשל הלמידה ברחוק באנגלית, עברית ומתמטיקה.

ערוץ 7 , כ"ז בכסלו תשפ"א

מבחני המיצ"ב ישתנו בגלל הקרונה?-ערוץ 7
למידה מרחוק
צילום: ISTOCK

משרד החינוך מתכנן לקיים מבחני "מיצ"ב קורונה" במקצועות הליבה על מנת להעריך את תמונת המצב הפדגוגית של התלמידים, כך נחשף בכאן ב'.

מטרת המהלך היא לאמוד את הפערים שבמשרד יודעים שנוצרו, במהלך הלמידה מרחוק. המבחנים ייערכו במקצועות המתמטיקה, עברית ואנגלית וישתתף בהם מדגם מייצג של בתי ספר ולא כלל התלמידים.

לפי שעה הצעד עדיין נדון בתוככי משרד החינוך, בשל הדעות החלוקות של חלק מגורמי המקצוע בעניינו.

עוד חלק מבכירי המשרד חושבים שמדובר בצעד שהוא בגדר חובה, אחרים חוששים שמבחן כזה יפגע עוד יותר בהעברת החומר, בשל רצון של בתי ספר שתלמידיהם יצליחו ולימודים שיכווננו אך ורק למבחנים המסויימים האלה.