איסור כלאיים בעציצים לגידול פרי?

תלמידי הרב חיים קנייבסקי פרסמו מכתב הקורא לאנשים להיזהר ברכישת גידולי עצי פרי בעציצים מחשש של הרכבה של 'מין בשאינו מינו'.

מיכל לוי , ב' בטבת תשפ"א

איסור כלאיים בעציצים לגידול פרי? -ערוץ 7
עציצים
צילום: איסטוק

תלמידי הרב חיים קנייבסקי פרסמו מכתב הקורא לאנשים להיזהר ברכישת גידולי עצי פרי בעציצים מחשש של הרכבה של 'מין בשאינו מינו'.

"יהודים יראי שמיים נכשלים ח"ו וקונים לגינת ביתם שתילים מורכבים מין בשאינו מינו", צוטט הרב קנייבסקי.

לדברי תלמידיו, איסור תורה אינו רק, כפי שסבורים רבים, להרכיב אילנות מין בשאינו מינו, אלא גם לקיים את המורכב בכלאים, ולהשקות ולטפל בעץ המורכב משני מינים.

ההרכבה היא יצירת אילן משני מינים, ה'רוכב' ממין אחד נטוע על גבי 'כנה' ממין אחר.

ה'רוכב' הוא הענף שממנו גדל הפרי שבו רוצים, אותו מרכיבים על גבי 'כנה' שהוא גזע מותאם לתנאי הקרקע, או שהוא יותר חזק וכדומה, וכך מתקבל עץ חזק ששורשיו איתנים ופריו משופר.

לדבריהם, רוב האילנות שאינם נקנים במשתלה מפוקחת כדת - מורכבים באיסור. "הסיבה לכך היא משום שה'רוכב' ו'הכנה' כמעט תמיד הם ממינים שונים, וחלקם הם ההרכבות שהסתפקו בהם הפוסקים האם נחשבות מין בשאינו מינו, רק מיעוטם הן הרכבות מותרות לכתחילה".

"גם הרכבות על 'ספק מינו' כלומר על מיני אילנות שהסתפקו בהם רבותינו האם הם נחשבים מין אחד או שני מינים, אסורות כספק דאורייתא, ואיסור זה אינו רק על עצם ההרכבה, אלא גם על העברת העציץ לקרקע שנחשבת כנטיעה, ורק לגבי איסור קיום הקלו רבותינו במקרים מסוימים מכיון שהוא איסור דרבנן וישנם צירופי ספיקות שונים שאין כאן המקום לפורטם, אך היתר זה הוא רק במקרים מסוימים ורק לגבי השקיה וטיפול באילן נטוע במקומו, ולא בהעברת העץ וכדומה".