שמי ברזל פרק 7יחזקאל לנג

תחת המשטר האכזרי של ברית המועצות הקומוניסטית, קומץ יהודים לא נכנע לחוקים הנוקשים ולעונשים הקשים ומחליט להמשיך ללמוד וללמד תורה.

לאחר שבפרקים הקודמים של "שמי ברזל", מאיר פתח תלמוד תורה במרתף נסתר ונתפס, ועונה, הוא מקבל הזדמנות להעביר מסר אל מחוץ לכותלי הכלא.

איזה מסר יעביר מאיר מחוץ לכלא? ומה יגלה מיד לאחר מכן? האם היהודים ישקרו ויכחישו את אמונתם בה' במסמכים לשלטונות הרוסיים? כל זאת ועוד בפרק השביעי של 'שמי ברזל'