מכתב הניחומים של הרב מאיר מאזוז למשפחת יונגרייס

ראש ישיבת כסא רחמים, הרב מאיר מאזוז, שיגר מכתב תנחומים למשפחת יונגרייס מבית אל ששכלה שניים מבניה בתאונת דרכים ערב שבת חנוכה

ערוץ 7 , ה' בטבת תשפ"א

מכתב הניחומים של הרב מאיר מאזוז למשפחת יונגרייס-ערוץ 7
ידידיה חיים ואלישיב יונגרייס ז"ל
באדיבות המשפחה

הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', שיגר בשבוע שעבר מכתב תנחומים אישי לבני משפחת יונגרייס, אשר שכלו את בניהם אלישיב וידידיה חיים בתאונת הדרכים הקשה ערב שבת חנוכה.

"לכבוד משפחת יונגרייס הי"ו
בית א-ל

ביומין דחנוכה. בוקה ומבולקה. כי עלה מלאך-המות בחלונכם. בא בארמנותיכם, ולקח את הילדים היקרים. אלישיב וידידיה חיים, לאור באור החיים. והנהג היקר נתן-צבי, הנמצא במצב קשה. השם ישלח לו רפואה שלמה, אבל כל ימי חייו יזכור את המהומה, והגאון הסטייפלר זצ"ל היה אומר: אם היו סנהדרין בימינו היו אוסרים כליל לנסוע במכונית, על גבי חרשו חורשים האריכו למענית. כי רבים חללים הפילו, ומעטים אשר הצילו.

וכן ישלח אלקים רפו"ש לבן היקר אוד מוצל מאש יאיר נרו יאיר. ומכאן ולהבא לא תדעו רע ואסון, והשם ירחם עלינו ועל שארית פליטתנו. ויאמר למלאך המשחית הרף ידיך. ואשריך ישראל מי כמוך.
בנחמת ירושלים תנוחמו"