להט"ב
להט"בצילום: איסטוק

האג'נדה הפרוגרסיבית היא אידאולוגיה שבמרכזה נמצא דחף קבוע ליצירת שינוי חברתי.

לשיטתה יש לסלק לאלתר כל דבר ותיק או מסורתי.... ובמילים אחרות יש לבחון מחדש אמיתות מסורתיות וערכים ומוסדות חברתיים ולברר כל העת את נכונותם ו/או נחיצותם וכל המרבה לשנות הרי זה משובח. ובמה דברים אמורים?

א'גנדות אלו פועלות בישראל באמצעות סוכנים - סוכני הפרוגרס בישראל הנם כמובן ארגוני הלהט"בים והפמיניסטיות אשר חרטו על דגלם לא רק את השתלבותם בחברה (כי את זה כידוע השיגו מזמן) אלא בעיקר לוטשים עיניהם ופועלים להשתלטות על מוסדותיה ותקציביה של מדינת ישראל.

השתלטות אידאולוגית זו מושתתת באופן הולך וגובר על החדרת תרבות הפוליטיקל קורקט, אשר משרטטת מחדש את הגבולות בין מה שהינו לגיטימי ותקין לבין מה שאינו כזה ובמילים פשוטות קובעת כי "מה שנחשב מעליב" אצל כל קבוצות השוליים דוגמת: להט"בים, פמיניסטיות וכו' - פשוט אסור לומר.

קחו למשל את "מוסד המשפחה". האם הייתם סבורים כי "אמא ואבא" יהפכו אי פעם למושג מעליב? אבא ואמא מסמלים עבורנו את מעגל החיים ואת האחראים על המוסד החשוב ביותר בעם היהודי "המשפחה" הם אלו שעל כבודם אנו אמונים ובין היתר מכח הדיבר המרכזי החמישי .

אבא ואמא הם עלבון?

וראו זה פלא – באה לה קבוצת שוליים –"ארגוני הלהט"בים" ומחליטה כי המילים "אמא ואבא" פשוט מעליבות אותם ולכן יש לבצע שינוי. ולמה? האם להם לא היו אמא ואבא? היו- אך הם החליטו להשתלט על התודעה הציבורית והדרך הטובה ביותר לכך היא לשנות את מושגי היסוד בשפה ולא זו אף זו הרי ידוע שעלבון הוא כלי נשק פרוגרסיבי נפוץ וקטלני כי מי מאיתנו רוצה להיחשב כמעליב?

אז קמו להם פוליטיקאים קטנים ופנו לכנסת בשם "הנעלבים" וניסו לחוקק חוק שבמקום "אב ואם" בכל מקום רשמי יהיה מעתה "הורה 1, הורה 2".

לשמחתנו, יתר חברי הכנסת הבינו כי הגיעה העת לעצור את הטרוף הפרוגרסיבי ולכן דחו הצעה נלוזה זו שמטרתה להעליב אותנו הציבור ולגזול מאיתנו את ערכי היסוד הבסיסים שכלולים במשפחה – "כבוד אב ואם".

אך בכך לא עצרו הפרוגרסיביים שכן הם כידוע אינם מסתפקים בחיקוק חוקים נגד הציבור בישראל אלא במקרה שבאופן דמוקרטי הצעות החוק מטעמם נדחות בכנסת אזי מפעילים הם את נציגיהם המרושתים בכל רשויות השלטון ומיישמים באמצעותם את האג'נדות החריגות מבית מדרשם שכנסת ישראל דחתה מכל וכל ואז כל שר במשרדו יעשה כראות עיניו וימחק את "אב ואם" מטפסיו. אך כאן לא תם הסיפור אלא רק מתחיל.

כמענה לשיגעון הפרוגרסיבי שמשתולל בישראל קם לו פורום רבנים מהציונות הדתית ("איחוד הרבנים אוהבי העם, התורה והארץ") ששם לו למטרה כך נראה, להחזיר עטרה ליושנה ולשרטט לציבור בקול רם ונשא את הכיוון שאבד לו והודיעו הודעה לציבור: "שיש לגנוז את השימוש בהורה 1 ובהורה 2".

יוזמה זו הנה יוזמה ברוכה כי הציבור בישראל שחשוף לתקשורת עוינת כפי שכבר רמזנו, הולך ומתבלבל בין ימין לבין שמאל, בין עיקר לבין טפל ובעקבות כך, הציבור שוכח ומשכיח – גם את ערכיו.

יוזמה זו מהווה תיקון ופתרון נחוץ למחסור גובר והולך בקולות ברורים שינחו את הדרך ויחזקו במקום שהציבור נחלש למול הגל הפרוגרסיבי שתוקף ללא לאות בתקציבי עתק ובליווי צמוד של כל גורמי התקשורת הישראל כמעט ללא יוצא מן הכלל.

מובן כי הודעת חיזוק זו של פורום הרבנים זכתה בחוגי הארגונים הלהט"בים לגידופים ונאצות בסגנון "החושך הפרוגרסיבי" שמטרתו השתקת כל קול "אחר" – "השונה" מדעתם.

פורום הארגונים להגנת המשפחה - חוזרים אל האמת

אולם הדבר המעניין שקרה השבוע הוא כי ה"החושך הפרוגרסיבי להט"בי "שיצא למתקפה כנגד" פורום הרבנים לעיל פגש לראשונה חזית חדשה ורעננה ששמה "פורום הארגונים להגנת המשפחה בישראל".

הפורום שכולל מספר לא מבוטל של ארגונים דתיים וחילוניים כאחד (כפי שנראה מהמכתב) הביע עמדה נחרצת התומכת בעמדת הרבנים הקוראת בקול ברור "לא נוותר על אבא ואמא אפילו לא בטפסים".

וראו נא את זה נפשם של אזרחי מדינת ישראל נקעה מהטרור הלהט"בי פמיניסטי שפושט בכל מקום, לכן בשמי ובשם קוראי הנאמנים אני קוראת חזק ואמץ ל"פורום הארגונים" – אנו מחכים לבאות!