סערת הבגרויות: תוקנו 23 אלף ציונים

במקביל הודיע שר החינוך, יואב גלנט, כי החליט למנות ועדת בדיקה חיצונית שתבחן את תהליך היישום של בחינות הבגרות תש"ף

ערוץ 7 , ו' בטבת תשפ"א

סערת הבגרויות: תוקנו 23 אלף ציונים-ערוץ 7
בחינת בגרות
צילום: ISTOCK

על רקע טענות מנהלים, מורים ותלמידים בעניין הציונים הבית ספריים, ולקראת בגרויות חורף וקיץ תשפ"א ערך מנכ"ל משרד החינוך, עמית אדרי, בקרה אחר יישום מתווה בגרויות קיץ תש"ף, ואופן תהליך עיבוד הציונים.

במסגרת הבקרה נבדק תהליך יישום מתווה בגרויות קיץ תש"ף, מעת קבלת ההחלטה על ידי הצוות המקצועי של המשרד בחודש מרץ 2020, ועד לפרסום הציונים בחודש אוקטובר 2020.

מהבקרה הפנימית עלה, כי בתחילת שנת העבודה 2020 המשרד לא גיבש תכנית ארוכת טווח ומנגנונים מסודרים לקליטת הציונים ולאופן עיבודם. בתוך כך, נמצאו תקלות בקליטה של חלק מהציונים, ובאופן עיבוד הציונים הבית ספריים.

לנוכח זאת, ביצע המשרד את התיקונים הנדרשים בציונים שלא נקלטו כראוי, וערך בדיקה מחודשת של כל הציונים הבית ספריים. בעקבות בדיקה זו המשרד תיקן כ- 23,000 ציונים בית ספריים (של כ- 20,000 תלמידים), והעלה את הציונים.

במקביל הודיע שר החינוך, יואב גלנט, כי החליט למנות ועדת בדיקה חיצונית שתבחן את תהליך היישום של בחינות הבגרות תש"ף, שנקבעו במרץ 2020.

הוועדה תבחן את תהליך עיבוד הציוניים הבית ספריים, אופן קליטתם, ובין היתר, את עיבוד נתוני הבגרויות של שנים עברו באמצעות המנגנון שנקבע אז - שקלול דיפרנציאלי (שק״ד).

בראש הועדה החיצונית תעמוד מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, רונית תירוש. בין חברי הוועדה:

1. נשיאת מכללת לוינסקי - פרופ' מיכל בלר

2. מנהלת המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) – ד"ר ענת בן סימון

3. מומחה לכלכלת חינוך - פרופ' ויקטור לביא מהאוניברסיטה העברית

4. יועצת פדגוגית במרכז מדעני העתיד ומנהלת האגף העל יסודי לשעבר - גב' יפה פס

הוועדה תגיש את ממצאיה והמלצותיה לשר החינוך ולמנכ"ל משרדו בתוך 45 יום.