ההצבעה בוועדת הכנסת
ההצבעה בוועדת הכנסת צילום: דוברות

ברוב של 7 תומכים מול 5 מתנגדים אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את ‏הצעת תיקון חוק-יסוד: הכנסת - הוראות לעניין תקציב בשנת בחירות (הוראת שעה).

אולם, למרות שהרוב לאישור הצעת הדחייה בוועדת הכנסת הושג, עדיין לא ברור האם ההצעה תוכל לקבל רוב במליאה.

על פי הצעת החוק הממשלה תניח את הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2020 עד יום ח' בטבת התשפ"א (23 בדצמבר 2020), והיום הקובע יהיה י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021).

בנוסף, הממשלה תניח את הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021 עד יום ח' בטבת התשפ"א (23 בדצמבר 2020), והיום הקובע יהיה כ"ב בטבת התשפ"א (6 בינואר 2021).

אם לא התקבל חוק התקציב לשנת הכספים 2020 עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) או חוק התקציב לשנת הכספים 2021 עד יום כ"א בטבת התשפ"א (5 בינואר 2021), יראו כאילו החליטה הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה, והבחירות לכנסת העשרים וארבע יתקיימו ביום י' בניסן התשפ"א (23 במרס 2021).

הוועדה תתכנס שנית בשעה 15:45 לדון ברביזיה שהגיש ח"כ יצחק פינדרוס.