יוסי דגן
יוסי דגןצילום: רועי חדי

אסתר האהובה, אחותנו היקרה, אשת חסד מלאה באהבת חינם.

נפש טהורה של אמן, נפש צדיקה, המוסיפה אור וטוב בין אדם לחבירו, איך נקטפת מאיתנו ביד כה אכזרית, רק כי את יהודייה שחיה בארצה.

אישה היוצאת לרוץ במרכז ארץ ישראל לא אמורה להירצח כך באכזריות! אנחנו עומדים כאן שבורים, אנחנו בוכים, אבל אנחנו לא עומדים מיואשים! אנחנו יהודים מאמינים, אנחנו כואבים אבל לעולם לא נתייאש.

זה רגע קשה למשפחה היקרה, לקהילת טל מנשה, להתיישבות ולעם ישראל כולו.

זהו רגע של מבחן, של בחירה. הרוצחים האלה בחרו במוות - אנחנו עומדים ליד מיטתך, ליד ביתך, ובוחרים בחיים. הרוצחים הברברים בוחרים בחושך - ואנחנו מביאים באור.

יוסי דגן: קורא מכאן לממשלה להודיע שמכפילים את טל מנשהדוד לייזרוביץ - דמקה

אנחנו לא נפחד. אנחנו נטייל ונרוץ בשמחה בכל מקום בארץ ישראל. הם רצו להחליש את אחיזתנו בארצנו - ואנחנו נחזק אותה ונתחזק כאן.

אדוני ראש הממשלה! חברי הממשלה! הודיעו היום קבל עם ועולם כי עם ישראל לא ישבר וממשלת ישראל נותנת תשובה ציונית הולמת! אדוני ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אני יודע שאתה שומע אותנו כעת, הודע עוד היום כי ממשלת ישראל מכפילה את הישוב טל מנשה, ומקימה ישובים חדשים.

הודע עוד היום כי ממשלת ישראל מקימה ישוב חדש, לזכרה.
תפקיד הצבא להלחם, לנצח ולחסל את הטרור. תפקידנו כהתיישבות להוסיף אור וליישב את הארץ. אדוני ראש הממשלה, עזרו לנו להמשיך את דרכה של אסתר באהבה, בישוב צפון השומרון, להוסיף אור.

בנימין היקר, שהקמת כאן בצפון השומרון משפחה לתפארת יחד עם אסתר האהובה,
אודליה, עקיבא, בצלאל, אביגיל, הילל, ואלישיב.

אנחנו מבטיחים כי תמיד נהיה אתכם, לעולם.

קהילת טל מנשה, קהילה נפלאה, קהילה מגובשת, קהילה המפיצה אור לכל מרחב ההתיישבות כאן בצפון השומרון.

אני עוד לא יודע איך, אבל אנחנו נתחזק. אנחנו נרבה בישוב הארץ, אנחנו נרבה אור.

ולרוצחים הברברים אני אומר: לעולם לא נישבר! עם ישראל חי ואנחנו ננצח אתכם!

בנחמת ארץ ישראל ננוחם. אני מבטיח לך אסתר הקדושה, אסתר האהובה, לעשות את זה הכי חזק שרק אפשר.

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.