Dollar
Dollarצילום: ISTOCK

שער הדולר המשיך לצנוח גם היום (שלישי) אל מול השקל ושבר שיא שלילי חדש, של למעלה מ-24 שנים.

ערכו של המטבע האמריקני ירד היום ב-0.7% ושערו הגיע בשפל לרמה של 3.227 שקלים, השער הנמוך ביותר מאז חודש נובמבר 1996.

בשעות האחרונות התערב בנק ישראל במסחר במט"ח ורכש כרבע מיליארד דולר. בעקבות התערבות בנק ישראל, עלה שער הדולר לקראת מועד קביעת השער היציג ונקבע על 3.234 שקלים.

נציין כי מתחילת השנה רכש בנק ישראל בשוק המט"ח כ-20 מיליארד דולר, אולם רכישות המט"ח אינן מצליחות לגבור על המגמות בשוק.

נציין כי התחזקות השקל אל מול הדולר נובעת הן ממדיניות ההרחבה המוניטרית של הפדרל ריזרב, המביאה להיחלשות הדולר אל מול רוב המטבעות בעולם והן ממאזן התשלומים החיובי של מדינת ישראל שרק התחזק בשנה האחרונה.

בארבעת הרבעונים האחרונים העודף בחשבון השוטף עלה לכ-18 מיליארד דולר, העודף בהשקעות הישירות של הזרים בישראל על פני הישראלים בחו"ל לכ-19 מיליארד דולר, ואפילו השקעות הזרים בניירות ערך בישראל עלו על אלה של הישראלים בחו"ל, דבר שלא קרה מספר שנים.

כלכלני בנק פועלים ציינו לאחרונה כי, "השוק מחכה לראות מה תהיה המדיניות של הממשל החדש בארה"ב. אם לדוגמה יאמצו מדיניות מאוד מרחיבה, הדולר יכול להמשיך להיחלש בעולם. השמים הסגורים בישראל משפרים את מצב השקל, וגם הרווחים של המשקיעים המוסדיים בשוק המניות בחו"ל מחזקים את השקל (כי הם מגדרים את המטבע)".