צפו: שרשרת מכוניות לזכרה של אסתר הורגן הי"דבאדיבות המצלם