ייצוג הולם לחרדים ברשויות מקומיות

הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה נועדה לקבוע שבכל חברה ממשלתית ייועדו משרות למגזר החרדי, בהתאם לחלקם היחסי בכלל האוכלוסייה.

בן שאול , ז' בטבת תשפ"א

ייצוג הולם לחרדים ברשויות מקומיות-ערוץ 7
ח"כ יעקב אשר
צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית בתאגידים ציבוריים וברשויות מקומיות.

הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר נועדה לקבוע שבכל חברה ממשלתית ייועדו משרות למגזר החרדי, בהתאם לחלקם היחסי בכלל האוכלוסייה.

עוד מוצע לקבוע, שבכל רשות מקומית, לרבות חברות עירוניות, ייועדו משרות לבני המגזר החרדי בהתאם ליחסם של בני המגזר החרדי מכלל תושבי הרשות המקומית. עוד לפי הצעת החוק, במשך חמש השנים הראשונות ייועדו משרות לבני האוכלוסייה החרדית ביחס של פי שניים מייצוגם באוכלוסייה.

בדברי ההסבר נכתב: "בשנת 2016 התקבל חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי. החוק קובע העדפה מתקנת לבני המגזר החרדי במשרדי הממשלה ובדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, אך אינו חל על רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועוד״.

בקרב עובדי הרשויות המקומיות והחברות העירוניות בערים שבהן מתגוררים תושבים הנמנים עם המגזר החרדי, פעמים רבות מספר העובדים הנמנים עם המגזר החרדי נמוך ביחס למספר החרדים המתגוררים באותה רשות.

כך לדוגמה בירושלים, שבה מהווה המגזר החרדי למעלה מ-40% מכלל תושבי העיר היהודים, מספר העובדים בעיריית ירושלים הנמנים עם המגזר החרדי נמוך משמעותית מכך, ומוערך בכ-2% בלבד, ורבים מהם עובדים במשרות זוטרות.

כך גם בחברות הממשלתיות ובתאגידים שהוקמו בחוק, דוגמת בנק ישראל, חברת הדואר, חברת החשמל, חברות נמל אשדוד וחיפה, רכבת ישראל, חברת דירה להשכיר, קופות חולים, תאגידי מים ועוד, אחוז העובדים מבני המגזר החרדי נמוך ביותר, ובחלק מהחברות אין בכלל ייצוג לעובדים הנמנים עם המגזר החרדי.

11 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תוחזר לוועדת חוקה