הרב שמואל טל
הרב שמואל טלצילום: תורת החיים

המדינה לא תמסור לידי ישיבת תורת החיים ומדרשת טוהר, שני מוסדות בראשם עומד הרב שמואל טל, מבנים שנבנו עבורן כחלק מההסכמות על העתקת הישיבה והמדרשה ליד בנימין בעקבות ההתנתקות.

את ההחלטה החריגה קיבלה השבוע הוועדה המיוחדת לפי חוק יישום תוכנית ההתנתקות, בעקבות חששות לאי סדרים בהתנהלות הישיבה והמדרשה.

מהחלטת ביניים קודמת של הוועדה שעסקה בסוגיה זו עלה כי לנוכח הפרשייה בה הסתבך הרב טל, ובמסגרתה עלו טענות לקשר בלתי ראוי בינו לבין אשה נשואה, חלה ירידה במספר התלמידים במוסדות בראשם הוא עומד.

במסגרת בדיקה שערך האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך עלה כי קיימים פערים בין כמות הלומדים בשני המוסדות בפועל ובין הכמות שעליה דיווחו המוסדות. בהנהלת המוסדות הודו כי קיימת ירידה מסוימת במספר הלומדים, אך טענו כי הירידה איננה משמעותית וכי בשנת הלימודים הבאה צפויה עליה משמעותית בהיקף הלומדים במוסדות.

בינתיים התקדמה הבנייה עד קרוב לשלב המסירה, ולנוכח טענות שונות שעלו, בין היתר על כך שלנוכח תקופת הקורונה כלל לא ניתן לאמת כיום את מספר הלומדים במוסדות, החליטה הוועדה לנקוט במשנה זהירות מאחר שמדובר במבנים שעלות הקמתם הייתה גבוהה.

בהחלטה צוין כי לפני מסירת המבנים חלה על פי עקרונות הדין המנהלי החובה לבדוק היטב את כל הטענות שעלו, הן על התנהלות המוסדות והן על היקף הלומדים בהם, ועל כן אין למסור כרגע את המבנים שבנתה המדינה לישיבה ולמדרשה.

לנוכח זאת החליטה הוועדה כי כאשר תושלם הבניה, דבר שאמור להתרחש בקרוב, לא יועברו בשלב זה המבנים (הכוללים בין היתר בית מדרש, חדר אוכל ומבנה פנימיה) לידי הישיבה ויוחזקו בידי חטיבת הנכסים בחשב הכללי באוצר. בנוסף לא תבוצע הצטיידות עבור המבנים.

חברי הוועדה ציינו עם זאת כי פעילות הישיבה והמדרשה לא צפויה להינזק מההחלטה, משום שממילא הן פועלות עד היום במבנים זמניים בהם הן יכולות להמשיך לפעול גם להבא.