בגיל 91 שולמית לבנת, מי שידועה כזמרת המחתרות, עוברת למאחז מבודד ליד שכם.

אחרי 60 שנה ברמת גן היא עוזבת את דירתה במגדל פאר ברמת גן, ועוברת לגור בגבעה בשומרון יחד עם נכדתה וששת ניניה הדתיים.