חנן מלצר
חנן מלצר Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

הפרקליטות לא תנקוט צעדים נגד המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, זאת למרות שחתונת בנו לפני מספר חודשים בוצעה בניגוד להנחיות הקורונה.

על ההחלטה נמסר למנכ"ל ארגון 'בצלמו', שי גליק, במענה שקיבל מלשכת המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים עו"ד מומי למברגר.

במענה נטען כי סעיפי החוק שהופרו אינם מטילים אחריות על השופט אלא על מפעיל המקום שלא פעל כשורה, ועל כן אין מקום לפעול נגד השופט.

"גם מבלי לברר את נכונות העובדות המתוארות על ידך, מצאנו כי אלה אינן מגבשות, בנסיבות העניין המתוארות, עבירה פלילית או מנהלית", נאמר במכתבה של עו"ד רחלי זוארץ לוי מלשכתו של למברגר.

"תקנה 13 לתקנות האמורות מפרטת את העבירות הקבועות בתקנות, שעיקרן עבירות המופנות כלפי מפעיל מקום ציבורי או עסקי הפועל בניגוד להוראות התקנות. כאמור, העובדות המתוארות על ידך, אינן מגבשות עבירה לפי תקנה זו", הוסיפה.

מארגון בצלמו נמסר בתגובה, "שוב מוכח שיש דין אחד לאזרח הפשוט בגבעת זאב שעושה חתונה לבנו והחתונה מסתיימת באלימות, מעצרים וכמובן קנסות עתק, לבין המשנה לנשיאה שופט העליון חנן מלצר שעושה אותה חתונה בדיוק וזוכה להנחת סלב וגיבוי הן מנציבות השופטים והן מפרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה".

"לצערנו בישראל צדק זה רק שם של כוכב. אנחנו נערער על מקרה זה כמקרה דגל ונדרוש או קנס לשופט או ביטול הקנסות האחרים לאזרחים הפשוטים", הוסיפו בארגון.