שיעור האבטלה הרחב - 14.3 אחוזים

בחודש נובמבר עמד השיעור על כ-14.3% לעומת 20.3% בחודש אוקטובר. מדובר בירידה של כ-246 אלף דורשי עבודה

ערוץ 7 , י"ג בטבת תשפ"א

שיעור האבטלה הרחב - 14.3 אחוזים-ערוץ 7
אבטלה
צילום: איסטוק

שיעור האבטלה הרחב במשק בחודש נובמבר עמד על כ-14.3%, שהם כ-600 אלף איש, לעומת 20.3% בחודש אוקטובר - כך עולה מנתוני סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודש נובמבר.

מדובר בירידה של כ-246 אלף דורשי עבודה, שמספרם עמד בחודש אוקטובר על 845.5 אלף.

שיעור האבטלה במובנה הרחב כולל את הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 בתוספת המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה בתוספת הבלתי מועסקים.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה בענפים: שירותי אירוח ואוכל (50.1%), אמנות, בידור ופנאי (48.6%), שירותים אחרים (23.3%), מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (22.6%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (21.6%), שירותי ניהול ותמיכה (21.4%).

מהם, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה בענפים: שירותי אירוח ואוכל (48.1%), אמנות, בידור ופנאי (44.5%), שירותי ניהול ותמיכה (17.5%), מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (16.7%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (15.6%), שירותים אחרים (15.3%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד: עובדי מכירות ושירותים (22.1%), פקידים כלליים ועובדי משרד (20.8%), עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים (17.0%).

מהם, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה במשלחי יד: עובדי מכירות ושירותים (16.9%), פקידים כלליים ועובדי משרד (13.1%), עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים (11.4%).