חיסון לקורונה
חיסון לקורונה istock

רבני העיר אלעד בראשות רבה של העיר הרב מלכא פרסמו היום (ד') קריאה לפיה חובה מהתורה להתחסן נגד נגיף הקורונה.

במכתב עליו חתמו הרבנים נכתב. "הנני בזה פונה בקריאה לכל תושבי עירנו היקרים לאחר והקב"ה גבר חסדו עלינו לתת חכמה ביד הרופאים להמציא את החיסון נגד הנגיף ואושר על ידי הגוף המוסמך העולמי ואף התייעצתי עם מומחי הרפואה שאין מה לחשוש מהחיסון".

בדבריו הדגיש כי "מצוה דאורייתא על כל אדם לקחת החיסון ולשמור נפשו ובני ביתו מהמגיפה אשר רבים חללים הפילה, וכל הנמנע מחיסון הרי הוא מבטל מצות עשה ונשמרתם, ועובר על לא תעשה לא תשים דמים בביתך.
ונשא תפילה לבורא עולם שיסיר המגיפה מהעולם במהרה ויקויים בנו הפסוק והסרותי מחלה מקרבך".

בהמשך דבריהם קראו הרבנים מתושבי העיר לקבל את השבת מוקדם כסגולה לביטול המגיפה

"סגולה בדוקה ומנוסה שמבטלת כל גזירה רעה, לאור המצב שהולך ומחמיר כל אחד מתושבי עירנו יקבל עליו בל"נ בתקופה זו להקדים את קבלת השבת עשר דקות ובזכות השבת יסיר המגיפה במהרה"

על המכתב חתמו רב העיר ועשרות רבני הקהילות בעיר אלעד.