הסדרה 'שמי ברזל' מביאה את סיפורם של יהודי ברית המועצות תחת המשטר האכזרי של הקומוניסטים.

בפרקים הקודמים משה גורן מנהיג המחתרת יזם הקמת תלמוד תורה פיראטי על מנת לשמור על הגחלת היהודית. במהלך הלימוד גילו סוכני הק.ג.ב. את החיידר ותפסו את מאיר שלימד את הילדים. מאיר לא נשבר בחקירותיו למרות העינויים הקשים.

עם זאת הצליחו הסוכנים להשיג התקדמות ויצאו למצוד אחר משה גורן, האם הם יתפסו אותו?

לאחר המחלוקת בין יעקב ולאה על שליחת בנם יוסף לבית הספר הקומוניסטי כשלאה התנגדה לצעד הזה ויעקב טוען כי אין ברירה, מה האתגרים שיעמדו בפני יוסף תחת שטיפת המוח הקומוניסטית? ומי הארוח יוצא הדופן שנכלא יחד עם מאיר?