הרב יצחק יוסף: כן לחיסונים, לא בשבת

הרב הראשי לישראל כתב כי "על-אף החשיבות והצורך ההלכתי בקבלת החיסון לכלל האוכלוסיה אין כל הצדקה לחילול שבת".

בן שאול , כ' בטבת תשפ"א

הרב יצחק יוסף: כן לחיסונים, לא בשבת-ערוץ 7
הרב יצחק יוסף
סטודיו סולם יעקב

הרב הראשי הרב יצחק יוסף קבע כי עם כל החשיבות והצורך ההלכתי לקבל את החיסון נגד קורונה לכלל האוכלוסיה, אין שום היתר לחלל שבת.

במסגרת שיעור הלכתי של הראשון-לציון, עמד הרב על הצורך ההלכתי בקבלת החיסון נגד נגיף הקורונה.

הוא הזכיר את הדיון בספרי הפוסקים בשאלה שנתעוררה כבר לפני מאתיים עשרים וחמש שנה, כאשר המציאו לראשונה את החיסונים נגד אבעבועות-הרוח, והכריעו כי מכיון שבמניעת קבלת החיסון הסכנה גדולה יותר לאין ערוך, על כן יש להתחסן.

לאור זאת, חידד הרב יוסף את החובה ההלכתית שבקבלת החיסון בזמננו, והוסיף כי "כל זאת אף שבימיהם היו ניזוקים יותר מחמת החיסון, אך היה זה רק מיעוט-שבמיעוט, ולולי החיסון היו מתים יותר, ולכן הורו לקבל החיסון. אם כן מכל-שכן בזמנינו אנו, קל-וחומר שהחיסונים בטוחים יותר לאין ערוך ממה שהיה בימי קדם.

"לכן, נראה שעל-פי הלכה, כל שהרופא אומר לקבל החיסון, לא רק 'רשאי' אלא 'צריך' לקבל החיסון, כדי למנוע המחלה, שלא יחלה הוא ולא ידביק אחרים. ואף איש צעיר אשר רובם אינם נפגעים מכך, מכל מקום אם יחלה, הרי יכול הדבר לפגוע באנשים מבוגרים ובעלי מחלות רקע, ולגרום לידי סכנה ח"ו. לפיכך, כיון שעל הרוב הגדול אין כל סכנה בחיסון, ואולי רק מיעוטא-דמיעוטא, ההלכה מחייבת לקבל את החיסון".

בהמשך דבריו נדרש הראשון לציון גם לנושא קבלת חיסוני הקורונה בשבת. "למגינת לב, מאלץ משרד הבריאות את קופות החולים לתת את החיסונים בשבתות, למרות שהוא לא רואה דחיפות ופיקוח נפש, שכן בימות החול אין ניתנים חיסונים סביב השעון, אלא רק בחלק מהשעות.

הרב הביא דברי רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל (שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' כט אות ד) לענין עיקר הדבר מה נקרא ספק-פיקוח-נפש ומה לא, ועד איפה הוא הגבול, כי מצד הסברא נראה דכל שדרך רוב בני אדם לברוח מזה כבורח מפני הסכנה, הרי זה נחשב כספק פיקוח נפש, אבל אם אין רוב בני אדם נבהלים ומפחדים מזה, אין זה חשיב סכנה.

"ודוגמא לכך מהרכבת [-זריקת] אבעבועות לילדים, אף שמצד הדין אפשר שצריך באמת להזדרז ולעשותו בהקדם האפשרי, אם הרופא אומר שכבר הגיע הזמן לעשותו, אך אף-על-פי-כן אין עושים אותם בבהילות ובזריזות, ואינו זקוק לטיפול באופן מיידי, מהרגע להרגע, שהרי אם ישאר בביתו ולא יילך, לא יבוא לידי סכנה, ויעשה החיסון ביום ראשון, ואין לחלל שבת עבור כך, ולפיכך אף אם באמת יש בזה קצת סכנה, הריהו כפי שאמרו חז"ל דהאידנא 'שומר פתאים ה'', וחלילה לחלל שבת עבור כך".

את דבריו סיכם באומרו כי "כאשר הציבור מקבל את החיסון וסבור שאם לא יקבלו את החיסון הרי הוא ספק-סכנה, ברור כי על-אף הסיכון-הקטן-מאד שאולי יש בו, צריך לקבל את החיסון, אך לעשות זאת בימי החול".