למה בני אדם רוצים להתחתן בכלל?

הדרך לחופה: הסוד טמון בלהגדיר את הרצון להתחתן מחדש.

הרב שלמה יצחק שיבר , כ"ד בטבת תשפ"א

למה בני אדם רוצים להתחתן בכלל?-ערוץ 7
נישואים
צילום: אייסטוק

לפי רמת החשיבות של עניין בעיניי - כך תהיה רמת המוטיבציה שלי להשיגו. לכן, חשוב מאוד שאברר לעצמי למה אני רוצה להתחתן.

ישנם סיבות שונות ומגוונות שבגינן אנו רוצים להתחתן, ונמנה כמה מהן:

  • אני רוצה להפיג את הבדידות שמציפה אותי.
  • קשה לי לעמוד בלחץ של הסביבה – ההורים, החברים – ובמעמד החברתי שלי כרווק.
  • אני כבר רוצה להיות עצמאי ולבנות את חיי בדרך שלי.
  • הצורך הגופני שלי – התמודדות עם כוחות היצר.
  • אני רוצה להכניס לחיי מימדים חדשים ושונים ממני שאוכל להתעשר על ידם ולצמוח מהם.
  • אני רוצה להוליד ילדים.
  • זו חובה מהתורה – יש מצווה להתחתן.
  • אני רוצה חבר נפש – מישהו להישען עליו ולצעוד איתו יחד לאורך כל הדרך, בטוב וברע.
  • אני רוצה מישהו קרוב אליי שאוכל להעניק לו.
  • זו הנורמליות של החיים, לשם כך נבראנו, ועוד.

נימוקים אלו, הגם שהם נכונים ואמיתיים, חלשים ורפים לעומת הסיבה האמיתית למה צריך לרצות להתחתן. לא זו בלבד שרבים מהרווחים האלה אפשר למצוא ולהשיג גם מחוץ למערכת הזוגית, ואין הכרח לעבור למענם את כל המאמץ הדרוש בשביל להתחתן, להתחייב ולהתמסר כלפי אדם אחר לכל החיים. אלא שעל אף כל חשיבותם הם עדיין רק בגדר של תוספת מעלה ויתרון על החיים, אך הם אינם עצם החיים.

לכן, אין בכוחם של נימוקים אלו להגביר אצלי את הרצון ברמה כזו שארצה לוותר על כל הרווחים שיש לי בהיותי רווק. וככל שאני חי ברווקות שנים יותר רבות - כך הרווחים שלי שם גדולים יותר. לא בקלות ארצה לוותר עליהם, גם אם לא אומר זאת בפה במלא.

רק כאשר הרצון להתחתן ינבע אצלי מהרגשת החיסרון העמוק של הרגשת עצם החיים. כשאחוש וארגיש שכל מדרגת החיים שלי מצומקת ומדולדלת והצורך בבן זוג יהיה קיומי לי - רק אז אוכל בקלות יתר לוותר על כל הרווחים החיצוניים שהרווקות מציעה לי ולהתחיל לחיות את החיים באמת, ולא רק לעבור לידם.

"זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת" (בראשית ב, כג).

הרצון העמוק של הרגשת עצם החיים

חיי האדם מורכבים מרבדים שונים. מחד גיסא אדם שלא התחתן אינו נחות כלל מזה הנשוי. הוא יכול להיות מוצלח בהרבה מאוד תחומים, להגיע להישגים גבוהים ביותר ולתרום רבות לעצמו ולחברה.

כמובן, גם הוא חש חיסרון בתחומים רבים בחייו: בדידות, קושי מול הלחץ של ההורים והחברים, מעמדו החברתי כרווק, צורך בעצמאות, צורכי הגוף והיצרים, הרצון להתחדש ולהכניס מימדים חדשים לחייו, הרצון לילדים, הרצון לקיים את המצווה להתחתן, הצורך בחבר נפש, הצורך בקרבה, להעניק לזולתו ולקבל ממנו ועוד.

אך רצונות אלו נמצאים ברובד החיצוני של החיים, משום שאת רובם אפשר להשיג גם בלי להתחתן, ומי שלדאבוננו בוחרים לעבור על איסורי תורה, משיגים את כולם גם בלי להתחתן...

חתונה היא אמצעי טוב להשיג את כל הנ"ל, אך אינה אמצעי הכרחי. ממילא נכנסת לכאן שאלת הכדאיות של רווח והפסד בין הרווקות לנישואין. מי שחי שנים רבות ברווקות, המחירים שהוא צריך לשלם בעבור הנישואין גבוהים מאוד, ולא תמיד נראים משתלמים...

מאידך גיסא, יש רובד פנימי יותר, שעליו אמרה הגמרא ביבמות (סב ע"א): "כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה, בלא טובה. במערבא אמרי, בלא תורה בלא חומה. רבא בר עולא אמר: בלא שלום.

סרובד זה נוגע לחיסרון העמוק של הרגשת עצם החיים. אי אפשר להיפגש עם כל עוצמות החיים, האושר, הטהרה, הטוב, השותפות, התמיכה, האמון והחוסן בלי בת זוג נאמנה לי ושאני נאמן לה במערכת זוגית.

כמו אדם שעצוב ואיכות חייו ירודה, כך אדם שאינו חווה את עוצמות החיים של הזוגיות - איכות חייו הפנימיים ירודה. משום שגם אם יש לו הרבה מאוד הישגים גדולים והצלחות אדירות, הם רק במעטפת החיצונית של החיים, אך הפנימיות של חייו מדולדלת וריקה!

האדם הבריא מרגיש את האושר להיות חי לא בגלל כל התועלות שהחיים מאפשרים לו, אלא בשל עצם חוויית עוצמת החיים שבו. מאותו המקום בדיוק הוא צריך לחוש את רצונו להרחיב את חייו ולהעצים אותם עם זוגתו. לזה אין שום תחליף חיצוני, ובעבור זה שווה לשלם את כל המחירים הנדרשים.

הרב שלמה שיבר נמצא בנבחרת המאמנים של פרוייקט 252. להצטרפות לפרוייקט לחצו כאן.