הנציב דוד רוזן דחה תלונה על נציב במשטרה: "ציירה תמונה עובדתית עכורה ומכבידה"

נציב תלונות הציבור דחה תלונה על נציב במשטרה שהוקצתה לו חנייה על חשבון שטח ציבורי בטענה שמח"ש לא הגישה את כל חומרי החקירה.

ערוץ 7 , כ"א בטבת תשפ"א

הנציב דוד רוזן דחה תלונה על נציב במשטרה: "ציירה תמונה עובדתית עכורה ומכבידה"-ערוץ 7
משטרת ישראל
צילום: ISTOCK

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס דוד רוזן, דחה תלונה על נציב במשטרה שהוקצתה לו חנייה על חשבון שטח ציבורי בטענה שמח"ש לא מסרה את כל חומרי החקירה.

הנציב בחן תלונה שהוגשה על ידי סניגור לפיה מח"ש נמנעה מלהעביר לו את כל חומרי החקירה בעניין תלונתו על הקצאת חניה לקצין משטרה, ועל כן הסניגור אינו יכול להגיש ערר על החלטת הסגירה של התיק.

כאמור, הנציב דחה את התלונה לסגור את התיק וביקר את את התנהלות הרשויות בעניין, "התלונה ציירה תמונה עובדתית עכורה ומכבידה".

בתגובה לתלונה, פירטה מנהלת מח"ש את מכלול השיקולים והנימוקים אשר עמדו ביסוד החלטת הפרקליטות להיעתר לבקשה לקבלת חומרים באופן חלקי בלבד, וזאת בהתייחס להנחיות פרקליט המדינה בנושא. לאחר בחינה של הדברים, החליט הנציב לדחות את התלונה, וקבע כי אין בהחלטת מח"ש ביחס להעברת החומרי להשפיע על תוצאות הערר, ולא במעט.

לצד ההחלטה לדחות את התלונה, מתח הנציב ביקורת על התמונה שהצטיירה מהעובדות שעמדו בפניו. כפי שעולה מתמצית ההחלטה, נהגו של הקצין פנה באמצעות מפקד תחנת המשטרה העירונית לבעלי תפקידים בעירייה כדי לטפל בהקצאת השטח הציבורי לטובת חניה פרטית. עובדי העירייה נענו לבקשת מפקד התחנה, והקצו בהליך רגולטורי מהיר את השטח הציבורי.

"הסדרת הפעולה באמצעות הפעלת פקידי העירייה על בסיס הרגולציה המקומית, אין בה כדי ליטול העוקץ מעצם המעשה", כתב הנציב. "פקידי העירייה ועובדיה, בכירים ככל שיהיו, נדרשים שכיחות במהלך עבודתם לסיוע ועזרה ממפקד תחנת המשטרה. רצונם להיטיב ולהקל על קצין משטרה בכיר אינו עניין לענות בו. השאלה שעל המדוכה הינה, במה זכה קצין המשטרה להקצאת שטח על חשבון הציבור, לעומת קציני משטרה רבים אחרים בתפקידים מרכזיים ולעיתים מבצעיים, או לעומת קציני צבא בכירים העושים בתפקידים שאין חשובים מהם לביטחון המדינה, לאורך כל שעות היממה, או בעלי תפקידים דומים המשתייכים לשירותי הביטחון, אנשי רפואה בכירים וכיו"ב".

הנציב ציין בהחלטתו כי לאחר שנודע הדבר, החליט פיקוד המשטרה לבטל את הקצאת שטח החניה לקצין הבכיר. כמו כן, המחלקה לחקירות שוטרים העבירה את הטיפול בנושא למחלקת המשמעת במשטרה.