מנכ"לית 'מהלב STEP Hear' בועידת הכלכלה של בשבע וערוץ 7