zoom
zoomצילום: istock

שומעים אותי? על מנת שישמעו אותנו נצטרך לוודא קיום מיקרופון, ואח"כ שזום מוגדר להשתמש בו אם מחוברים למחשב אוזניות רמקול ומצלמה כל אחד מהם יכול לשמש כמיקרופון וצריך להגדיר את אחד מהם לפי הנוחות.

רואים אותי? את אופציית הרקע וירטואלי אתם בטח כבר מכירים, ניסיתם להפעיל רקע של חוף הים ולא הצלחתם? בדר כלל האשם יהיה המחשב שלא מסוגל לבצע את העיבוד המורכב של התמונה ולהפריד בין הרקע לאדם, רוצים בכל זאת? אולי תופתעו לשמוע אבל אם תשימו סדין ירוק מאחוריכם התכונה תעבודה מכיוון שקל יותר להפריד בין ירוק לצבעי הגוף.

להשתיק? לא להשתיק? נמאס לך שעד שאת\ה מבטל את ההשתק זה לא רלוונטי? לחיצה והחזקה של מקש הרווח הגדול (SPACE) מבטלת את ההשתקה ומחזירה מיד כשעוזבים אותו, נוח במיוחד לשאלת שאלות וכד'.

את מי אני רואה? לחיצה על VIEW מימין למעלה פותחת את האפשרות הבחירה בין תצוגת גלריה של כלל המשתתפים או תצוגת דובר בה מי שמדבר מוצג בגדול וכל השאר למעלה, אופציה נוספת היא לקבע מישהו ספציפי בלחיצה עליו ואז PIN