הרב קנייבסקי בסוכתו
הרב קנייבסקי בסוכתו צילום: ללא

האם נפלה ההכרעה בבית הרב קנייבסקי לטובת יישור קו עם החלטת הממשלה אודות סגירתה המוחלטת של מערכת החינוך?

במכתב משותף שהתפרסם הבוקר על ידי הרב קנייבסקי והרב אדלשטיין קוראים השניים "לעקוב אחר הילדים בעת שהם נשארים בבית" בימי הסגר.

תחת הכותרת "בשמירת החינוך" שפורסם ב'יתד נאמן' קוראים הרבנים "בעקבות המצב נקראים ההורים לעקוב בעינא פקיחא על התלמידים בעת שנאלצים להישאר בביתם ולהשתדל להשרות אוירה נעימה בבית זכות וחובה שהמחנכים יתמידו בקשר קבוע עם התלמידים ושישמרו סדרי הלימוד והשיעורים".

את דבריהם סיימו באומרם כי יש להישמר מפני פגיעה רוחנית במהלך ימי הסגר. "והעיקר לשמור על קניני הרוח שלא יפסדו וכמאמר חז"ל קשין דברי תורה לקנותם ככלי זהב ונוחין לאבדם ככלי זכוכית", כתבו.