בין קורונה לציונות דתית

הקריאה הברורה של סמוטריץ' לעצמאות הציונות הדתית, מול ניסיונו של בנט להחביאה, חידשה את הדיון הציבורי בצורך במפלגה דתית לאומית

הרב יעקב יקיר , כ"ו בטבת תשפ"א

הרב יעקב יקיר
הרב יעקב יקיר
צילום: עצמי

באגרת לתנועת המזרחי כתב הראי"ה קוק: "חוק אחד שהוא (המזרחי) מחויב, לדעתי, לחוק על דגלו... שיביע המזרחי בגלוי, שלמרות האמון שהוא מראה תמיד להציוניות הכללית... לוחם הוא עם־זה על הסעיף היחידי החקוק בציוניות עוד מטעם הקונגרס הראשון, האומר ש"הציוניות דבר אין לה עם הדת"... אין תקנה ל"המזרחי" כי־אם כשידבר בשפה ברורה, שעם כל אהבתו להציוניות בכללה...

על החוק המחפיר הזה הוא נלחם בכל כוח, ולא ישקוט ולא ינוח עד אשר יורידוהו מעל במת הציוניות, ותחתיו יוחק חוק לישראל כמו שהוא באמת, "זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידה ליעקב לחק, לישראל ברית־עולם. לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם".

הרב קוק רואה באמירה הציבורית הנותנת תוכן של קדושה לתחיה הלאומית הציונית את הדגל של המזרחי. החיבור בין המדינה לתורה הוא השליחות של הציונות הדתית והוא הערובה להצלחת מדינת ישראל.

בדברים שנשא הרב שאול ישראלי בפני הועידה השניה של המפד"ל, בשנת תשכ"ג, ממשיך הוא בדרך זו וקובע כי שמירת צביונה היהודי של מדינת ישראל, והנהגתה עפ"י התורה היא השליחות של התנועה דתית לאומית: "הנושא [של "בעיות הדת במדינה"] הוא לאמיתו של דבר הנושא העיקרי והבעיה המרכזית של התארגנותנו בתור תנועה ואם אמנם בדרך המעשה עוסקת התנועה לאו דוקא בבעיות דת, אלא בבעיות כלכלה, בבעיות מדינה, בשאלות שונות שהזמן גרמן, אבל כל הדברים האלה יש להם ציר מרכזי אחד, מגמה אחת שמדריכה את הכל... הנקודה היחידה והמרכזית שלמענה קבלה התנועה על עצמה את עול מכלול הבעיות, הרי היא בעיות הדת במדינה".

הקיום של מדינת ישראל תלוי בהתנהלותה עפ"י תורת ישראל, וחייבת להיות תנועה פוליטית שחורתת על דגלה משימה זו. אמנם בני הציונות הדתית נמצאים היום כנציגים במפלגות רבות אך אין בזה כדי לקדם את יהדותה של המדינה, ולהגשים את שליחותנו הציבורית. יפה עושה חה"כ בצלאל סמוטריץ' בעומדו על הצורך בתנועה פוליטית שתשמור על השבת הציבורית, על הגיור הממלכתי, על קידום משפט התורה ועל חיזוק המשפחה היהודית.

עצם הקריאה הברורה של סמוטריץ' לעצמאות הציונות הדתית הפוליטית, אל מול ניסיונו של בנט להחביאה מאחורי הקורונה, חידשה את הדיון הציבורי בצורך במפלגה דתית לאומית.

פרופ' אשר כהן, פרסם בימים האחרונים שני מאמרים ביחס לימין החדש ולציונות הדתית.

במאמרו הראשון, תחת הכותרת 'פרופ' אשר כהן: בנט עלול להיפגע מעיסוק בציונות הדתית', הוא מגדיר את הימין החדש כמפלגה כלל ישראלית, וטוען שאם בנט יקדיש לפוליטיקה של הציונות הדתית "יותר מכמה ימים", זה יפגע במפלגה ויהפוך אותה למפלגת נישה. לדבריו, במצב כזה, יהיה קשה לשכנע את הציבור הכללי שבנט איננו מפלגה דתית לאומית.

בהמשך דבריו, מסביר כהן כי הציבור הדתי כלל אינו רוצה מפלגה מגזרית וכי למפלגה כזו אין שום סיכוי. כמסקנה, הוא קורה בגלוי ל'בית היהודי' להצטרף לבנט ולקבל מקום אחד, וכלל לא מתייחס לקיומה של ה'איחוד הלאומי'.

וראה זה פלא במאמר נוסף שפורסם כעבור כיומיים, תחת הכותרת 'בין מתן כהנא לממשיכי דרכו של הרב כהנא', לאחר הכרזתו של סמוטריץ' על מפלגת הציונות הדתית, מתרחש מהפך מפתיע וכהן מגדיר את בנט וחבריו כציונים דתיים. לפתע כל טיעוניו על כלל ישראליות והקורונה נעלמו כלא היו, וימינה שבה להיות מפלגת ציונות דתית. לאור זאת, לדבריו, יש הרבה דרכים לציונות הדתית, ועצם הכרזתו של סמוטריץ' על מפלגת הציונות הדתית היא התנשאות.

הקורא האינטליגנט כנראה כבר הבין, שבמאמר הראשון ניסה כהן, לשכנע את סמוטריץ' להתקפל ערכית ומעשית מול בנט, שהציע לו שני מקומות בעשיריה הראשונה מבלי שהוא מוכן להתחייב מולו בשום התחייבות ערכית הקשורה לדרכה של הציונות הדתית. במילים אחרות, הוא מנסה לקחת תנועה גדולה ורבת הישגים בת מאה שנים ולקפל אותה כסרח העודף בתוך הימין החדש.

לאחר שסמוטריץ', הנאמן לדרך, לא התקפל וגילה מנהיגות, מחליף כהן את טיעוניו והופך את בנט לציונות דתית ואת סמוטריץ' לשוליים מתנשאים.

מפלגת הימין החדש מגדירה את עצמה 'מפלגת ימין ציונית ליברלית ישראלית', הם אינם רואים או מגדירים את עצמם כ'ציונות דתית', וכפי שהיטיב פרופ' אשר כהן לתאר במאמרו 'זו מפלגה כלל ישראלית'. הניסיון להחזיק את החבל משני קצותיו לא יצלח, אי אפשר להתנשא על ציבור שלם ולנסות לקפל אותו ואת ערכיו במשא ומתן לתוך מפלגה ציונית ליברלית, ואז לזעוק על סמוטריץ' שמגלה עוצמה ושומר על הדרך ועל הערכים הדתיים לאומי. הציבור קורא, מבין וזוכר.

פרופסור אשר כהן, כל עוד לא נסגרו הרשימות נפתלי בנט, וחברי היקר מתן כהנא, מוזמנים לחשב את דרכם מחדש ולהצטרף למפלגת הציונות הדתית.