אין ברירה - נלך על תפילה לאיחוד הבית

תפילה לאחדות מפלגות הציונות הדתית: אם לא מקשיבים לנו אלה שמקבלים את כוחם מאיתנו, הם בוודאי יקשיבו למי שדוחף את כל חייהם.

יגאל לאופר , כ"ו בטבת תשפ"א

יגאל לאופר
יגאל לאופר
צילום: חיים בוכריס

מאחר שכל כך קשה לי ולהרבה אחרים הפיצול המיותר הזה בין מפלגות הציונות הדתית, ומאחר שלא עוזרות כל ההפצרות של הציבור לאיחודן מבחירות לבחירות, החלטתי לפנות ולהעתיר בתפילה על כך לקב"ה א-להי הרוחות.

אם לא מקשיבים לנו אלה שמקבלים את כוחם מאיתנו, הם בוודאי יקשיבו למי שעמוק בתוכם ודוחף את כל חייהם.

א-ל א-להי הרוחות לכל בשר, אבינו, באתי לפניך בתפילה על נציגינו שלוחינו לבית המנהל את מדינתך. בחרת לנו אנשים ראויים, נבונים וחכמים, ישרים ואמיצים, והם מלאים ברצון להיטיב עם עמך ולקדמו, ובכך להגדיל את שמך, וכולם כולם מודים לך על המדינה שנתת לנו, וכולם אוהבים את צבאותיך הנלחמים במסירות על הגנת עמך וכולם גם אוהבים את עמך על כל חלקיו!

אנא, אבינו, רכך את ליבם הטוב ופקח את עיניהם, ויראו עד כמה הם מזיקים לאידיאל שאותו הם כל כך אוהבים ורוצים להגשימו.

אנא, א-להינו, למד אותם להיות כמו רבותינו התנאים והאמוראים, שידעו להתכנס לבית מדרש אחד, להתווכח ויכוח סוער וחריף, שיכול היה להימשך חיים שלמים, אבל מבית המדרש יצאו יחד, שלובי ידיים, לחתונות שבהן חיתנו שני הצדדים את ילדיהם אלו עם אלו.

אנא, השם, עשה לשמך הגדול, ופתח את ליבם ולמד אותם כי אתה נמצא רק היכן שיש אהבה וחיבור ומתרחק מבעלי מחלוקת. אנא הראה להם ולנו, כמו שהראית לנו תמיד, שהמתאחד סביב אידיאל אתה מסייע לו ולא מביט בחסרונותיו, כמו שסייעת לאחאב מלך ישראל החוטא ולצבאו, כי נהגו באהבה זה בזה.

אנא ממך, ה', אנו מתחננים לפניך, דאג שתורתך היפה, הכוללת את הדאגה לעם ולארץ, תתגלה, ואף אחד אפילו לא יחשוב ללכת בפרהסיה ולדבר רע על חברו שהרי הוא יודע שגם הוא נלחם עליה בדרכו.

א-להינו אבינו, הנציגים שלנו לא מקשיבים לעתירתנו אליהם פעם אחר פעם, ואולי היינו צריכים לבוא לפניך בתפילה בפעמים שעברו, אבל עתה אנו מתקנים את דרכינו ומתחננים לפניך – חשוף את יופייה של תורתנו הגואלת, המחברת, המכבדת, זאת שכוללת את כל החלקים והצדדים, ומדברת בכל הפנים והזוויות, ואל יתחלל שמך הגדול והאהוב.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה' צורנו שכולנו חוצבנו ממך.

יגאל לאופר מתגורר בגוש עציון ומשמש כר"מ בישיבת" נווה שמואל".