משה גורט, ראש לשכת מנהל בתי הדין

עם תום שנת 2020 מפרסמת בזה הנהלת בתי הדין הרבניים דו"ח פעילות בתי הדין בשנת הקורונה, ממנו עולה כי בניגוד לתחזיות שיעור הגירושין וסכסוכי המשפחה בשנה זו לא עלה.

העלייה המתמדת במספר המתגרשים והמבקשים להתגרש בשנים האחרונות לא רק שנבלמה אלא אפילו ירדה מעט בשנת הקורונה.

בשנת 2020 התגרשו בבתי הדין הרבניים בישראל 11,076 זוגות לעומת 11,451 שהתגרשו בשנת 2019, ירידה של 3% במספר מתגרשים.

לדו"ח המלא

בשנת הקורונה והסגרים נפתחו בבתי הדין 3,852 תיקי גירושין בסכסוך לעומת 4,158 תיקים לגירושין בסכסוך שנפתחו בשנת 2019. כלומר ירידה של 7%.

גם בכמות התיקים שנפתחו לאישורי הסכם גירושין בהסכמה מסתמנת ירידה - 5,660 בשנת 2020, לעומת 5,701 בשנת 2019, ירידה של כאחוז.

אפילו במספרי התיקים שנפתחו בבקשה משותפת לגירושין ניכרת ירידה.

יצוין כי בשנת הקורונה המשיכה המערכת השיפוטית של בתי הדין הרבניים למלא את מלאכת השיפוט. פעילותה של המערכת נעשתה בהתאם להנחיות משרד הבריאות וה"תו הסגול", ובחלק מהתקופה אף פעלה תחת ההנחיות שנקבעו בתקנות חירום עליהן החליטה הממשלה.

בבתי הדין מציינים בסיפוק כי בסך הכל פעלו בתי הדין הרבניים בשנת הקורונה מדי יום ביומו למעט שלושה ימי עבודה.

מנהל בתי הדין הרבניים הדיין הרב דוד מלכא הודה לדייני ישראל ולכל עובדי מערכת בתי הדין הרבניים שדאגו למתן שירות בפעילות שגרתית ככל האפשר בתנאי קורונה תוך שמירה על כללי "התו הסגול". כל זאת למרות שמספר דיינים ועובדים אף חלו בקורונה.

הרב מלכא ציין את העובדה כי בניגוד להערכות ותחזיות להשפעת הקורונה על סכסוכי משפחה, הרי שמשבר הקורונה יחד עם המתח והשהיה בבתים לא החמיר את המצב ומספר המתגרשים אף ירד – ויש לברך על כך.