תבתם של בן יניב ודב גיל-הר, מתוך ''חדשות הערב'' בכאן 11