"כשלים חמורים ועיוותים בחקירת מח"ש"

עו"ד מנשה יאדו עונה למשנה לפרקליט המדינה: "אינדיקציות רבות לכשלים חמורים ולעיוותים בחקירת מותו של אהוביה סנדק ז"ל".

ערוץ 7 , כ"ז בטבת תשפ"א

עו"ד מנשה יאדו
עו"ד מנשה יאדו
צילום: ערוץ 7

עו"ד מנשה יאדו פנה אל המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר במכתב בו פירט את כשלי החקירה שמנהלת מח"ש בגין המרדף המשטרתי שכתוצאה ממנו נהרג אהוביה סנדק ז"ל.

יאדו הסביר כי הבין ממכתבו של המשנה לפרקליט המדינה שהוא נותן אמון בלתי מסויג בראש מח"ש אך הסביר כי מצדו ומצד הציבור, האמון בחקירה כבר נפגע.

בנוסף כתב כי קיים מידע המעיד על כשלים רבים בחקירה. "נקודת המוצא של אדם מן החוץ הינה כבדהו וחשדהו, או כבדהו בזהירות. כיום אנו כבר לא שם. לנו כצופים מן החוץ על הליך החקירה יש כבר כיום אינדיקציות רבות לכשלים חמורים ולעיוותים בחקירה".

עוד הוסיף כי "האינדיקציות שלנו ייבחנו במלואם מיד לאחר שנקבל את חומרי החקירה במועדים הקבועים לכך בדין".

עו"ד יאדו החליט לרכז את הכשלים ולארגן את הדברים במסמך אחד. במכתב פירט את הכשלים בעבודת חוקרי המשטרה, וכשלים בעבודת מח"ש.

הוא מנה שישה כשלים מרכזיים של המשטרה ביניהם, "תיאור התאונה בבקשות המעצר תוך השמטה עקבית ומכוונת של הפגיעה והניגוח של הרכב המשטרתי ברכב הצעירים".

כשל שני הוא "תיאור התאונה בטיעון שקרי בעל פה בפני ביהמ"ש בדיון מיום 28/12/2020 עם השמטה של העובדה כי רכב המשטרה פגע ברכב הנערים עובר להתהפכות".

על הטיעון הזה כתב, "זה שקר. שקר זה נמסר ביודעין, שכן בהמשך הפרוטוקול דיברו החוקרים על חוות הדעת של הבוחן המשטרתי מטעמנו אשר מתארת את הניגוח. שוטרים משקרים למען שוטרים על חשבון הארכה של מעצר לצעירים, ועצם השקר הוא בנסיבות מעשה הגובל בפלילים".

כשל נוסף הוא השמטה של העובדה שהרכב של הצעירים היה משויך במסוף המשטרתי למשפחת סנדק. בנוס, ההתייחסות של החוקרים לשוטרים במהלך החקירה הינה באופן חיובי תוך תיאורים כי השוטרים פעלו בחירוף נפש "עשו מלאכת קודש" ומהצד השני התייחסו החוקרים לטענות כלפיי השוטרים בתור הכפשות.

התנהלות לקויה נוספת ואחרונה של חוקרי המשטרה שציין עו"ד יאדו במכתבו היא אי חשיפת שופטי המעצרים לחשדות של צוות החקירה של מח"ש ביחס לדוחות הפעולה של השוטרים.

במכתב תיאר כי "לפי המכתב של מר משה סעדה חשד ראש צוות החקירה כי העיכוב במילוי הדוחות של שוטרים היה מכוון, עיכוב בן חמש שעות. מידע זה וחשדות אלו לגבי הדוחות אשר עובדו במסגרת מח"ש לא הובאו בפני שופט המעצרים בבקשות שהוגשו על ידי ימ"ר ת"א כנגד הצעירים- וזה עיוות דין נוסף".

לאחר מכן מנה עוד שישה כשלים בעבודת מח"ש, ביניהם, החלטת ראש מח"ש לשחרר את השוטרים בלא חקירה באזהרה ובלא מעצר בחשד לשיבוש ראיות בעבירות המת וכמו כן השהיית החקירה של השוטרים.

טיעון נוסף בנוגע לכישלון החקירה של מח"ש הוא שהצעירים לא זומנו למסור תלונה מסודרת במח"ש לאחר שאלו שוחררו מבית מעצר. למרות שביום 27/12/2020 הודיעו בכתב למח"ש כי הקטינים שוחררו והם מצטרפים לתלונה בתיק כנפגעי עבירה וכי הם פונו לבית חולים ונפגעו. "

בסיום המכתב סיכם, "אלו הם הספקות שיש לנו לעניין אי תקינות ההליך. אנו לא חשופים להליך כדי לבחון את אותם ספקות. כמי שחשוף להליך ועומד בראש המנגנון שלו אנו מציגים בפניך כבר כעת את הספקות כדי שנהיה מיושרי-קו, כי האמון שהינך נותן בהליך נעשה על דעת ההשגות שלנו לגביו ועל מנת שדברים יתוקנו תוך כדי תנועה".

בנוסף הזכיר כי "חוות הדעת של הבוחן מטעמנו מדברת על ניגוח וזה לא מתיישב עם ההודעה של משה נוסבאום לתקשורת כי לא עומדים להיות מוגשים כתבי אישום נגד השוטרים".