​​​​​​​אהוביה סנדק ז"ל – תיקון הכלים באהבה

הרב מיכאל אלוש, ראש ישיבת ארחות מרדכי שבה למד בעבר אהוביה סנדק, כותב בעקבות מותו של אהוביה ולעילוי נשמתו.

הרב מיכאל אלוש , כ"ח בטבת תשפ"א

​​​​​​​אהוביה סנדק ז"ל – תיקון הכלים באהבה-ערוץ 7
אהוביה סנדק
צילום: באדיבות המשפחה

"גוי אחד בארץ" - שבארץ נקראים אחד (זוה"ק)

מותו הנורא של אהובי-ה ז"ל זעזע והכאיב ליהודים רבים וטובים, תוך שהוא מציף לכולנו שתי נקודות עיקריות:

ראשית - כיצד הגענו ל"שבירת כלים" כזו, שמרדף של שוטרים שלנו אחרי נערים שלנו מסתיים באסון נורא כזה?

שנית - מתוך השבר נחשף הציבור לדמות של "נער גבעות" מיוחד: עלם חמודות, המסור לארץ ועוסק בלימוד תורה ואמונה, מלא חזון ומעש. ולשורשיו - משפחת סנדק האהובה והאצילית מלאת העוז והענווה.

הרבה נאמר ונכתב מכיוונים שונים ויש גם בלבול רב בהכרת המציאות, היוצרת דעות הפוכות ומגוונות בציבור. לכן אנסה בדברים הבאים -כראש הישיבה לשעבר של אהובי-ה ז"ל לכתוב בזהירות את אשר על ליבי, לעילוי נשמתו ששאפה לאמת ולחיבורים "צדק ושלום נשקו".

אינני רוצה ואינני מוסמך להיכנס לנסיבות מותו הנוראיות ולטעויות החמורות של שני הצדדים, שהביאו לתוצאה הקשה. חובה להקים ועדת חקירה חיצונית שתגיע לחקר האמת על מנת שלא ישנו מקרים כאלה ויחזור האמון בין המתיישבים למשטרה ולמקבלי ההחלטות.

וראוי שגדולי הדור צריכים להביע דעתם דעת תורה בדיני נפשות בנידון ע"פ העובדות, ויבורכו אנשי הציבור על התביעה לתיקון רחב וכללי של היחס המפלה והאכיפה הבררנית של הימ"ר ושולחיהם למתיישבים.

מעדיף אנכי כאיש חינוך להתמקד פנימה בתיקון הכלים שלנו בע"ה ומאהובי-ה תצא אהבה בס"ד.

נערים יקרים ואידיאליסטים אלו לענ"ד הינם לעיתים "אורות ללא כלים":

מחד "אורות"- מלאי רצון גדול ואמתי לבניין הארץ כולה ע"פ תורה (ולא ע"פ כללים משפטיים שחלקם סותרים את התורה) כואבים את ההשתלטות הערבית עליה ומצפים להופעת גבורה יהודית כלפי אויבנו וגונבי ארצנו וכל זאת מתוך טהרה תרבותית .

ומאידך בדרך הביצוע ,הם לעיתים "ללא כלים" -בונים והמנהל הורס שוב ושוב ,ללא תמיכה מהמתיישבים והכוונה או ליווי מספיקים מהמועצות, עם מעט אהדה והרבה התנגדות מהציבור וודאי מהמדינה מהמשטרה ובקצה גם הימ"ר.

אורות ללא כלים מביאים לשבירת כלים!

ומדוע הריחוק וחוסר התמיכה הציבורית? הרי בשלבי ההתנחלות של פעם היה גב ציבורי רחב לחלוצים? בשאלה זו ובדרך לתקן זאת שוחחתי עם אהובי-ה לפני שנה וחצי כשבא לספר לי שהוא עובר למעוז אסתר.

ר"ש בן אלעזר מלמד אותנו (נדרים מ.)

אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים ואל תשמע לילדים שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין וסימן לדבר רחבעם בן שלמה"

ישנה תופעה מדהימה בקרב הנוער הצדיק והנועז בארץ: פשוט לו שבהלכות ציצית ושבת הוא ישאל רב איך לנהוג ויקבל את דעתו כיאה לבן תורה ודווקא בענייני א"י -הנוגעים לכלל ישראל ,הוא מגובש בדעתו מגיל צעיר ,בלי לימוד ושימוש ת"ח ,עד למצב שלעיתים הנער יפסול כל רב שלא מתיישר עם דעתו הצעירה והבוסרית ולא יוכל לשמוע את דבריו הלכות ציבור אינם פוליטיקה אלא הדרכה ע"פ דעת תורה ושימוש ת"ח כיצד להתקדם בחיינו הלאומים בדרך המדוייקת והיעילה ביותר בנתיבות גאולתינו!

ודווקא על הלכות אלו "הלכות ציבור" היה אומר הרב אברהם שפירא זצ"ל שלא כל רב יכול לפסוק בהם ,אלא רק מי שמונח ופוסק בארבעת חלקי השו"ע ,הוא יכול לפסוק בענייני כלל ישראל, וודאי שלא נערים צעירים!(אב בתורה אב בחכמה עמוד שמב) הרצי"ה העיד על עצמו שיכול לפסוק בהלכות ציבור כי זכה לשמש בכך את הרב זצ"ל!

ה"לשם" מביא בשם האר"י שאחת הסיבות ל"שבירת הכלים" היא(בתורת הנסתר וכמשל גם לעיניננו) "שלא יצאו רק הענפים לבד והשורשים נשארו בפנים ולכן לא היה כח בענפים לקבל את האורות ולכך נשברו וכאשר המאציל רצה לתקנם החזירם לשרשיהם ועל ידי כך נתקנו",

החיבור לשורשים הוא להיות ממשיך ומחובר לעם ישראל לבקש ולחפש דבר ה' מתלמידי חכמים:

האם המשימה העיקרית שלנו יכולה להיות בנין הארץ ללא תמיכה ציבורית ,או שעדיף לגדול בתורה וכגדולי תורה לקרב ישראל לדרך ה שתביא אותו לרצות ליירש את כל ארצו?

האם מותר ונכון לעזוב ישיבה בגיל כה צעיר ולגדול ללא סמכות רבנית והורית?(ויבורכו משפחת סנדק שהיו בקשר עמוק ומשמעותי עם אהובי-ה ז"ל).

באיזה מקומות יש סיכוי יותר מעשי להצליח להיאחז? וכיצד זוכים לתמיכה ואהדה מהישוב ומהמועצה?

באלו כללים והתנהגויות אנו עומדים כלפי הישוב כדי להיות המשך שלו (כגון נהיגה רק לפי חוקי התנועה ומראה מכובד ונקי)?

כיצד נתבונן במבט ישר ומאוזן על חיילי צה"ל ומשטרת ישראל?

כיצד נקנה את ארץ ישראל מתוך אהבת ישראל אמיתית ומדויקת?

"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"

אף אנו הרבנים וההורים נחבק ונעריך נכוון ונדייק ,אך גם נתערב ונעצור דברים או מעשים הפוגעים בהתיישבות והמסכנים את הנערים.

בדרך זו בס"ד נוכל ל"תקן את הכלים" ולקבל את האורות המתאימים לתקופתנו ע"י החיבור לשורשינו.

ובכך נמשיך את דרכו הגדולה של הרצי"ה זצ"ל שרומם את העם לתביעת קיום מצוות ישוב א"י בשלמותה, אך הקפיד לבדוק בכל שלב האם הציבור שותף ותומך או יקבל את המפעל החלוצי.

משימה גדולה וארוכה לפנינו האבות והבנים הרבנים הישובים והמועצות, יה"ר שנהיה ראויים לה למען התורה העם והארץ .

אסיים בסיפור קרה פעם שחשבתי שאהובי-ה ז"ל צריך חיזוק בתחום חינוכי מסוים שוחחתי עימו בדרך עקיפה על חשיבות הענין. אחרי כמה דקות שדיברתי אמר עם דמעות בעיניו שאין ממש בחששותי. שאלתיו אז למה לא אמר זאת מיד ונתן לי להוכיחו האם זה משום שטוב לקבל מוסר? (כמו בסיפור המפורסם על הרב אליהו זצ"ל) והנהן בראשו שכן.

הכותב בזהירות ובהכללה ע"מ לתקן, הרב מיכאל אלוש - ראש ישיבת ארחות מרדכי בכוכב השחר