יום תפילה על הקורונה והבצורת

על רקע התפשטות נגיף הקורונה קראו ב'העדה החרדית' לקיים מחר יום תפילה מיוחד לבלימת המחלה ובגין 'עצירת הגשמים'

בן שאול , כ"ח בטבת תשפ"א

יום תפילה על הקורונה והבצורת -ערוץ 7
גשם
צילום: איסטוק

על רקע התפשטות נגיף הקורונה קראו הבוקר (ג') בבית הדין של 'העדה החרדית' לקיים מחר יום תפילה מיוחד לבלימת המחלה ובגין 'עצירת הגשמים'.

"זעקת בני ישראל המתייסרים וכואבים עולה ובא ממטות חולים, זה כבר עידן ועידנים אשר סובלים מן המכה המהלכת ומתפשטת, רבים אשר הסתלקו לחיי עולם בתקופה קשה זו, וכלל ישראל מצפה לרחמי שמים המרובים לחון אותנו ברחמים ולשלוח מזור ותרופה לחולי ישראל בכל מקום שהם", הם כותבים במכתבם.

במכתב קראו להתחזק בתורה ותפילה. "והן אמת כי כל אלו אינם אלא כרעמים אשר מטרתם לפשט עקמימיות ולהשיב אותנו אל דרך התורה והיראה, להתחזק במעוזי התורה והמצוה ולשוב אל ה' כי רק הוא טרף וירפאנו ויחבשנו, וע"כ חובתינו להתחזק בתשובה ותיקון המעשים ביתר שאת ועוז, ולהתעורר לתפלה ותחנונים אשר ברוב ההרגל הוחלש"

עוד כותבים חברי בית הדין כי יש לתת את הדעת למה שהם מכנים 'עצירת הגשמים'. "ונוסף גם עתה שזה כבר כחודש ימים אשר אין גשמים לברכה בארה"ק, והשנה היא ערב שנת השביעית ועובדי האדמה מצפים לגשמי ברכה וליבול מבורך למלא אסמינו שבע. ופשוט הדבר יש לחזק את סדרי לימוד התורה ובפרט בזמן ומקום שיש רפיון צריכים להתגבר ביתר שאת ובמיוחד בתורת תשב"ר, וכן לחזק את גדרי הצניעות והקדושה אשר המה ערבים למשכן שכינה בישראל, ולהבדל מכל הכלים המשחיתים אשר מקומם לא יכירם בבתי יראי ה'".

"וביום רביעי שמות הבעל"ט ער"ח שבט תשפ"א יומא דהילולא של מגינה של ירושלם עיה"ק רשכבה"ג מרן מורהי"ל דיסקין זצוק"ל, יקבעו ליום תפלה ותחנונים באמירת תהילים ובתפלת שחרית יאמרו תפלת ה"א ישראל שוב (מתפלת שני וחמישי) וסליחת ישראל נושע בה', והסליחות לתחלואי ילדים. ובעת תפלת המנחה יקבעו כחצי שעה לאמירת תהילים בציבור ולאחריה סדר אבינו מלכינו".

את מכתבם חתמו בתקווה לישועה. "ובכללות ימשיכו להתחזק בתפלה ותחנונים, ושלא להתרפות מתפלה מחמת ההרגל ואורך הזמן, כי גדול ורב כוחה של תפלה ובפרט תפלת רבים להושיע מכל צרה וצוקה ולהחיש ישועה. וכאן המקום לעורר שגם אחב"י בכל מקומות מושבותם יקבעו סדר תפלה ויום מיוחד לתשובה ותיקון המעשים, והרבנים יושבי על מדין ומנהיגי הקלות ישמיעו דברי מוסר וכיבושין לעורר הלבבות במצבינו הקשה ה"י בפרט בשבועות השובבי"ם הללו המיועדים לתשובה ותיקון המעשים".

"והשי"ת ישמע לקול תפלתינו ותחנונינו להקים את אחב"י הנדכאים מחליים ולהאריך עוד ימי חייהם בטוב ובנעימים, והבריאים שלא יחלו, ובצפיתינו ציפינו להוושע בתשועת עולמים בהרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא"צ בב"א".