לא לזנוח את הימין האמוני

מיהו הציבור הימני? מזכ"ל תנועת אריאל, דביר עמיאור, מסביר על החלוקה בציבור הימני ועל תפקידה הייחודי של הציונות הדתית

דביר עמיאור , כ"ט בטבת תשפ"א

מזכ"ל תנועת אריאל, דביר עמיאור
מזכ"ל תנועת אריאל, דביר עמיאור
צילום: חזקי ברוך

לציבור הימני במדינת ישראל, יש רוב גדול בשנים האחרונות. אבל, מיהו הציבור הימני? מהם תפיסות העולם שעומדות בבסיס הערכים שלו? 

בפתחה של מערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים, ולאור הויכוח המתחדש בתוך הציונות הדתית על הדרך הפוליטית בה נכון לפעול, ננסה להתבונן בחמשת העמדות המרכזיות שמרכיבות את הציבור הימני.

ימין בטחוני - ציבור שגל הטרור שבא בעקבות אוסלו, תוכנית ההתנתקות והחשש מהקמת מדינת טרור פלשתינית הטה את עמדותיהם לצד הימני.

ימין לאומני - פטריוטים יהודים, שסולדים מהלאום הערבי.

ימין כלכלי - שמאמין בתפיסת העולם הקפיטליסטית.

ימין היסטורי - שזיקתו לסוגית ארץ ישראל נשענת על  הזכות ההיסטורית של העם היהודי בארץ ישראל.

 

ויש ימין אמוני - ציבור שמאמין שהקשר והחיבור של עם ישראל לארץ ישראל מגיע מכוח התורה וההבטחה האלוהית. ציבור שמאמין שהשליחות שלנו כאומה להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" - מדינה שהולכת בדרכו של אל-והי ישראל.

זוהי דרכו של הציבור הדתי לאומי מראשית התנועה הציונית  ועד היום. ציבור, שלצד העשייה המופלאה בישוב כלל מרחבי ארץ ישראל - ביהודה, בשומרון, בנגב ובגליל - ובעמידה בחזית המאבק הלאומי מול אויבנו.

משקיע את כל כוחותיו ומרצו בחיזוק החינוך הערכי יהודי, בשמירה על אופייה היהודי של מדינת היהודים, בחיזוק הזהות היהודית של עם ישראל, בתיקון מערכות המשפט, בחיזוק רוח צה"ל.  ועוד.

ציבור עם מוסדות חינוך נפלאים, ישיבות גבוהות והסדר שמצמיחות את ההנהגה הרוחנית הבאה,  תנועות נוער מעולות,  גרעינים תורנים, אנשי תורה ומעשה שמעורבים בכל תחומי הכלכלה, המסחר והחדשנות במדינה.

ציבור שנושא דגלים רבים אבל כולם נובעים ממקור אחד - לבטא את דבר ה' בגאון ובאהבה בכל תחום ובכל מרחבי ארצנו ומדינתנו. 

בסוגיות רבות תהיה הסכמה בין חלקי הימין השונים לבין הציבור האמוני. אבל אסור להתבלבל גם אם מסכימים על השורה התחתונה, שורשי הדעות יונקים ממקורות שונים. 

לצד  העיסוק החשוב בשאלות של טקטיקה פוליטית, חשוב שלא נשכח את הזהות הדתית לאומית שלנו, החזון והשליחות הגדולה שהמגרש הפוליטי הוא רק אחד מהמקומות בהם היא באה לידי ביטוי. 

* מאמר זה לא עוסק בשאלה כיצד נכון שהציבור הדתי לאומי יפעל לממש את ערכיו ברמה הפוליטית. אם מתוך מפלגת שלטון, במפלגה כלל ישראלית, או במפלגה יחודית לציונות הדתית.