אביב כוכבי
אביב כוכביצילום: דובר צה"ל

פורום הארגונים למען המשפחה פנה לרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי בדרישה שיורה להחזיר את הביטויים "אבא ואמא" לטפסים של צה"ל.

מלשכת הרמטכ"ל השיבו כי פניית פורום הארגונים למען המשפחה התקבלה והיא הועברה "לבדיקת הגורמים האמונים על הנושא".

במכתבם לרמטכ"ל כתבו כי "לאחרונה פורסם בתקשורת כי צה"ל החליט למחוק מהטפסים את הביטויים 'שם האב' ו'שם האם' ולהחליפם ב'הורה 1' ,'הורה 2', זאת מתוך שיקולים המדברים על קבלת האחר ומתוך רצון שלא לפגוע בקבוצות מיעוט כגון ארגוני להט"ב".

לדבריהם, "מחיקת המילים אב ואם מהטפסים מהווה פגיעה חמורה ברוב הדומם במדינת ישראל. אנו מתנגדים לכך".

"חשוב לציין", כתבו, "כי צעד זה נעשה לאחר שבכנסת הוגשה הצעת חוק להחלפת הביטויים הנ"ל בכל הטפסים הרשמיים בישראל, והצעת חוק זו נדחתה. להחלטת צה"ל בדבר שינוי הטפסים ישנן השלכות ערכיות חמורות, הגם שלכאורה נראה כי מדובר בשינוי סמנטי ושולי".

"כאשר כנסת ישראל דוחה הצעת חוק, משמעות הדבר היא, כי רוב הציבור מתנגד לשינוי המבוקש", הסבירו. "שינוי הטפסים ע"י צה"ל תוך התעלמות מהנעשה בכנסת ישראל הינו פגיעה בדרג המדיני וכן ביזוי הכנסת והחלטותיה, בבחינת 'איש הישר בעיניו יעשה'. הדבר חמור שבעתיים היות וצה"ל הוא צבא העם ותפקודו מושתת על היררכיה וציות מוחלט. פירוש ההחלטה בדבר שינוי הטפסים בצה"ל בנסיבות שתוארו לעיל הוא אנרכיה".

עוד הסבירו כי "החלטה מסוג זה משדרת לבנינו החיילים, כי יש אג'נדות הקודמות לסדר הממלכתי. זאת ועוד, החלטה כזו מערבת נושאים שאין בינם לבין לחימה ולא כלום, ומסיטה את צה"ל ממטרתו העיקרית שהיא חתירה לניצחון בכל מחיר ואין בילתה. החלטות מסוג זה מדאיגות, שכן הן מראות למעשה כי החלטותיו של צה"ל מושפעות מארגוני חברה אזרחית".

"מחיקת 'אב ואם' מהטפסים הצהליים משדרת לבנינו החיילים, בנוסף למסר שהוזכר לעיל, כי המשפחה הטבעית נתפסת בעיני צה"ל כמוסד חסר חשיבות, ובאופן זה מצטרף צה"ל לכל אותם ארגונים הפועלים לפירוק התא המשפחתי", אמרו.

"נאמר את הברור - חיילי צה"ל נשלחים על ידי המשפחות לשרת ולא אמורים להיות חשופים לפגיעה אנושה במעמד אביהם ואימם ומחיקתם מהטפסים הצהליים. אנו מבקשים להחזיר את האב והאם למקומם הראוי בטפסים בצה"ל. בעיית מיעוט חיילי צה"ל שלא גדל עם אב ואם טבעיים במילוי הטפסים, יכולה להיפתר במספר אופנים, ככל שצה"ל החליט כי עליו לעסוק בנושא זה", כך 'פורום הארגונים למען המשפחה'.

על המכתב חתמו הארגונים: תורת הלחימה, אבות למען צדק, שוברות שוויון, פורום קפה שפירא, בוחרים במשפחה, מטה יהודי לאומי, בצלמו, הפורום לאקטיביזם יהודי, המכון הישראלי למשפחה, אופק המטה להסברה יהודית ומרכז ליב"ה.