אחדות של לכתחילה

ימינה והאיחוד הלאומי חייבים ללכת ביחד. את חילוקי הדעות לגבי הרכבת הרשימה יש לפתור בבוררות. דעה

הרב זלמן ברוך מלמד , א' בשבט תשפ"א

אחדות של לכתחילה-ערוץ 7
הרב זלמן ברוך מלמד
צילום: אתר "ישיבה"

מה דעתך, איך צריכה הציונות הדתית להתמודד בבחירות? האם ימינה והאיחוד הלאומי צריכות ללכת יחד או כל אחת לחוד?

הציונות הדתית במהות שלה, המייחד אותה, היא השאיפה להיות הכוח המאחד בעם ישראל. על כן ברור לחלוטין שימינה והאיחוד הלאומי חייבים ללכת יחד לקראת הבחירות.

אם חלילה ייפרדו וישמיצו אלה את אלה בימי הבחירות, הם יעשו נזק איום ונורא לציונות הדתית.

אם ימינה והאיחוד הלאומי חלוקים איך להרכיב את הרשימה, יש דרך לחכמים לפתור חילוקי דעות. זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושני הבוררים בוררים להם עוד אחד. והצדדים יקבלו את החלטתם.

מחלוקת היא דבר כל כך נורא עד שהגאון מווילנה אמר שבעלי המחלוקת הם הגרועים מכולם, והם נקראים עמלקים, הקופצים להורות וליטול עטרה.

ועוד הוא אומר: הקב"ה שונא את המקטרגים על בניו, אפילו הם קדושים, וכאשר מפורדים יש הרבה קטרוגים זה על זה.

כאשר מאוחדים השכינה שורה אפילו על עובדי עבודה זרה, וכאשר חלוקים השכינה מסתלקת (ספר חרדים).

על כן חייבים להיות מאוחדים, ולא רק לקראת הבחירות, אלא מאוחדים לתמיד. אחדות שלכתחילה ולא בדיעבד, אחדות מרצון, ולא מחוסר ברירה. אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה.