חקירת מותו של אהוביה סנדק | "הפרקליטות ביקשה לנפנף אותנו - ונכשלה"

עו"ד אריאל עטרי: החלטת השופט לבחון את חקירת מות אהוביה סנדק ז"ל תואמת את בקשתנו. הפרקליטות ניסתה לנפנף אותנו וכשלה.

שמעון כהן - ערוץ 7 , א' בשבט תשפ"א

חקירת מותו של אהוביה סנדק | "הפרקליטות ביקשה לנפנף אותנו - ונכשלה"-ערוץ 7
הפגנה ברמלה במחאה על מותו של אהוביה סנדק
צילום: TPS

עורך הדין אריאל עטרי, בא כוחה של משפחת סנדק מטעם עמותת 'חננו', מסביר את משמעות דבריו אתמול של השופט אודות חקירת מותו של אהוביה ז"ל

בפתח הדברים מציין עו"ד עטרי כי בעוד בהליך אחד, זה שהתקיים בבית המשפט העליון, הוטחה ביקורת על העתירה שביקשה להפסיק את חקירת הפרשה, הרי שבהליך שאותו הוא עצמו הוביל התקבלה תוצאה התואמת את דרישת המשפחה לבקרה ופיקוח של שופט על ניהול החקירה.

"הבקשה שלי הייתה שימונה שופט חוקר שילווה ויפקח ויחקור בעצמו את כל מה שקשור לחקירת מותו של אהוביה. הפרקליטות ביקשה לדחות את מה שביקשנו על הסף ולא לעסוק בזה בכלל. הדיון, שאמור היה להתקיים מבחינתם רבע שעה, נמשך שלוש שעות ובסופו בית המשפט עדיין לא קיבל את עמדת הפרקליטות לפיה אין מקום לדון בבקשה שלנו. בית המשפט לקח את חומר החקירה והוא הולך לעשות את הליך הביקורת שביקשנו שהוא יעשה".

האם למעשה זו הייתה הבקשה של המשפחה או שמדובר במעין פשרה והדרישה מלכתחילה הייתה לשופט אחר שיעסוק אך ורק בפיקוח על החקירה? "הליך חקירת נסיבות מוות יכול להיעשות בהרבה מאוד דרכים. זה יכול להיות דרך מעורבות של שופט באופן אקטיבי, כלומר ששופט יזמן אנשים ויחקור ממש. דרך אחרת היא לפקח על התיק ולראות שדברים נעשים בצורה יסודית ורצינית.

''הפרקליטות ביקשה שאף אחד מאלה לא ייעשה. השופט נקט בדרך הראשונה שביקשנו, כלומר לקחת את תיק ולבדוק את מה שמופיע בו. לאחר מכן הוא יחליט אם הוא רוצה או לא רוצה להמשיך יותר", אומר עו"ד עטרי הרואה בהחלטה כזו התואמת בהחלט את בקשת המשפחה, "בעיקר לנוכח דרישת הפרקליטות שביקשה למנוע את המינימום הזה".

עטרי מציין בדבריו כי אכן בית המשפט יכול להחליט שהוא מבצע פעולות אקטיביות יותר. "זה מאוד תלוי בחומר החקירה שלא ידוע לנו, ולכן השופט נמצא שם כדי לעשות את הבדיקה הזו".

"בית המשפט אמור לעשות את הביקורת. יכול להיות מאוד שבהמשך לדיון שהיה ולאחר העיון בראיות נוזמן פעם נוספת לדיון המשך, אבל בהחלט יכול להיות שזה לא יקרה", אומר עו"ד עטרי, "יכול להיות שבית משפט יאמר בדקתי ולמרות כל הקשיים זו חקירה נאותה ובכך לחתום את הפרק. אנחנו לא מכווני מטרה מסוימת אלא מעוניינים להבטיח שהחקירה מתנהלת בצורה ראויה ונאותה".

על ההערכה לפיה ישנו קשר בין בקשה זו שהוגשה לבית המשפט ולמעשה התקבלה לשופט שיחקור את חקירה, לבין העתירה להפסקת החקירה כפי שהיא מתנהלת כעת עם אותו צוות משולב של שוטרים ומח"ש, אומר עו"ד עטרי: "בבתי משפט שונים מדברים בשפה שונה, לא פעם העילות של העתירות או הפניות לבית המשפט שונות ולכן התגובות של בית המשט שונות ואי אפשר לגזור מהליך אחד להליך אחר".

"הפרקליטות ביקשה לנפנף אותנו ואנחנו ביקשנו לבדוק את התיק ואכן בית המשפט יבדוק את התיק. המטרה הזו הושגה. מה תהיינה המסקנות של השופט? את זה הוא יחליט על פי הראיות שהוא ימצא בתיק. אני לא עוסק בעתירה לבג"צ אלא בחקירת נסיבות המוות", אומר עטרי ומוסיף בהתייחס להתנהלות החקירה עצמה בצוות מורכב: "זה פן בטענה שלי. בטיעון שלי אתמול תקפתי את התנהלות מח"ש והמשטרה. טענתי שלא היה מקום לשלב צוות המשלב את המשטרה ומח"ש ובו השוטרים נחשפים לתוכן העדויות כאשר החוק קבע במפורש שחקירה לא תיעשה על ידי המשטרה. זה כמובן דבר לקוי.

''הצבעתי על מחדלי היום הראשון והליקויים בהתנהלות ראשת מח"ש. כל אלה מעוררים את סימני השאלה סביב הנאותות של החקירה. זו הסיבה שבגללה הגשנו את הבקשה", הוסיף עו"ד עטרי.