שאול אלוביץ'
שאול אלוביץ' צילום: Hadas Parush/Flash90

פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ' לשעבר בעלי השליטה בחברת "בזק" ובאתר "וואלה", הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים את תגובתם לכתב האישום שהוגש נגדם במסגרת משפט נתניהו.

בפתח כתב התשובה קובע סנגורו של אלוביץ' עו"ד ז'ק חן, כי "בין שאול אלוביץ' לבין רה"מ נתניהו לא התקיימו יחסי שוחד".

לקריאת תגובתם של שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ'

"בדעתו של מר אלוביץ' לא עלה שבכך שהוא נענה לפניות בנוגע לסיקור רה"מ ובני משפחתו באתר 'וואלה' שבבעלותו, או בכך שמיוזמתו הוא נתן את דעתו לסיקור האמור - הוא נתן שוחד. התערבותו האמורה לא זו בלבד שתאמה את תפיסותיו ועמדותיו, אלא שהיא הייתה בעיקרה ניסיון לאזן, ולו במקצת, להשקפתו, את הקו הפוליטי של האתר ואת הקו השלילי הקיצוני, הקטנוני והמקומם שננקט בו נגד רה"מ נתניהו ובני משפחתו", נטען בתגובה.

"אחד הכשלים באישום, הוא בכך שאת השתלשלות האירועים מתארת המאשימה באופן שחוטא לאמת ואינו מתיישב עם המציאות. האישום לוקה בהתעלמות מעובדות מהותיות ובשזירת אחרות לנרטיב סיפורי מאולץ שעל יסודו המאשימה מבקשת לקבוע שהנאשמים ביצעו את העבירות המיוחסות להם", טענו הסנגורים.

לדבריהם, "ישנו פער עצום בין התנהגות אנושית שמבקשת, בין היתר, למתן התנהלות קטנונית ומקוממת מקום בו לא רק שאפשר להימנע מכך אלא שגם ראוי לעשות כן, לבין הניסיון לשוות לפעולה אנושית כזו, לבוש של פעולה במסגרת קשר שוחדי".

"נאמנה לנרטיב הסיפורי שלה הרחוק ת"ק פרסה מהאמת, המאשימה 'מסדרת' את הדמויות והאירועים 'במחזה' כשהיא לוקחת לעצמה חופש יצירה אומנותי והופכת כל עקוב למישור", נכתב בתגובה.

"כך, למשל", ציינו הסנגורים, "דמותו של ישועה הופכת באישום ממנכ"ל ריכוזי, בעל השפעה ויוזמה, שבפעולותיו בפרשה עסוק בקידום האינטרסים האישיים שלו, לדמות מצומקת של פקיד אומלל שממלא הוראות, כמי שכפאו שד, תחת 'מכבש לחצים' המופעל עליו".

"סיפורי מעשיות לחוד ומציאות שמוכחת בראיות לחוד. בשלב זה כשכל מה שעומד לנגד עיני בית המשפט הוא אישום המתיימר לתאר מציאות, מבקש הנאשם להזהיר מפני כשליו", תקפו הסנגורים