מנכ"ל "בצלם" חגי אלעד במשרדי הארגון
מנכ"ל "בצלם" חגי אלעד במשרדי הארגוןצילום: רויטרס

מנכ''ל משרד החינוך עמית אדרי זימן לשימוע את מנהל בית הספר הריאלי בחיפה לאחר שאירח את מנכ''ל ארגון השמאל הקיצוני ''בצלם'' ואיפשר לו למסור הרצאה בפני התלמידים.

המנהל זומן לשימוע לאחר שצוותי ההוראה ''בחרו להתעלם ולפעול בניגוד להנחיות המפורשות של שר החינוך ומנהל מחוז חיפה שלא להכניס אל בית הספר ארגונים הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי או באופן המבזה את חיילי צה"ל.

"בתוך כך, בית הספר והבעלות פעלו בניגוד למטרות החינוך שבחוק החינוך הממלכתי, לחוק הפיקוח על בתי הספר ולהוראות חוזר מנכ"ל העוסק בשיח השנוי במחלוקת".

"קיום הכנס תוך התעלמות והפרת הנחיית שר החינוך ומנהל מחוז חיפה שניתנו כדין, יש בזה כדי לפגוע, בוודאות קרובה, באמון הציבור ובמעמדם של אנשי חינוך, לאור מעמדו כעובד ציבור האמון על חינוכם של תלמידי ישראל".

במשרד החינוך ציינו עוד כי "מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, וכזה הוא בית הספר הריאלי, מתוקצבים על ידי המדינה, כפוף לעמידתם בקבוע בחוק ובתנאים שנקבעו על ידי המדינה.

"במסגרת הליך הרישוי חתמה הבעלות על מסמך ובו טופס התחייבות, לפיו היא מתחייבת במפורש לפעול לפי כל הכללים והנהלים שנקבעו על ידי משרד החינוך. מהמצטבר עולה, שבית הספר הפר את התנאים וההתחייבות שבגינם ניתן לבית הספר רישיון ובגינם ניתן לבית הספר תקצוב".

כאמור, בית הספר הריאלי בחיפה אירח ביום שני למפגש זום את מנכ"ל ארגון השמאל הקיצוני "בצלם", למרות הנחייה מפורשת של שר החינוך יואב גלנט האוסרת להכניס את נציגי הארגון לבתי הספר.

גלנט הנחה ביום ראשון את מנכ"ל משרדו ומנהלי המחוזות לאסור על כניסתם לבתי הספר של ארגונים הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי, ובכלל זה כינויה של מדינת ישראל בכינויי גנאי שקריים או אמירות נגד היותה של ישראל מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית או פעולה כנגד חינוך לשירות משמעותי בצה"ל או פעולות המיועדות לפגוע או לבזות את חיילי צה"ל בעת או לאחר שירותם.

גלנט אמר כי "משרד החינוך תחת הנהגתי חרט על דגלו את קידומם של ערכים ציוניים, יהודיים ודמוקרטיים, והוא פועל בהתאם; בין היתר כדי לעודד את בוגרי מערכת החינוך לגיוס משמעותי לצה״ל המהווה את כלי המגן של ישראל ותנאי מרכזי לקיומה.

''לא נאפשר לארגונים המכנים את מדינת ישראל 'מדינת אפרטהייד' להרצות בפני תלמידים העומדים בפני גיוס לצה"ל. הנחיתי את מנכ"ל המשרד ומנהלי המחוזות והאגפים לאסור על כניסתם של ארגונים אלו למערכת החינוך", הוסיף שר החינוך.