ארכיון
ארכיון צילום: Zack Wajsgras/Flash90

חברי מועצת הרבנים של תנועת ש"ס קראו לתלמידיהם ולשומעי לקחם להתחזק ברוחניות ולחדול בשימוש בפלאפונים שאינם עם סינון תוכן.

בפתח מכתבם כתבו כי "לאור המצב הקשה שאנו נמצאים בו, הן מבחינה רוחנית, אשר לדאבונינו נענשנו בחוסר התפילות בבתי כנסת, ובחוסר לימוד התורה בהיכלי הישיבות כתיקנן, אשר "כי הם חיינו" ונתמעט "הבל פה של תינוקות של בית רבן" שעליהם העולם עומד, והן מבחינה הגשמית אשר בעוונותינו מתפשט החולי ("קורונה"), ומהם כמה שנפטרים רחמנא ליצלן, והן בחוסר פרנסה, ומי יודע מה יהיה הלאה ח"ו.

"והדרך היחידה להינצל מהצרה, לראות מה "דעת תורה" בזה, ומה רבותינו מלמדים אותנו. והנה התרופה האמיתית מבוארת בדברי הרמב"ם (הל' תעניות) וזה לשונו: "מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר 'על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות'".

"כלומר כל דבר שייצר לכם בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהם זעקו עליהם והריעו'. וממשיך הרמב"ם: 'ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן', וקובע הרמב"ם (שם)' הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם'.

במכתבם כינו את הסמטרפונים הלא מסוננים 'מכשירים טמאים'. "ועל כן על כל אחד מאתנו לעשות תשובה, בפרט על המכשירים הטמאים, שמשחיתים את נפש האדם לתאוות העולם הזה וירידה ביראת שמים, וגורמים לעבור על לאו של "ולא תתורו" שהוא חמור, כמו לאוין של אכילת נבילות וטריפות רח"ל וכבר הבטיח הרמב"ם שעל ידי התפילה והתשובה תתבטל הצרה מעלינו.

כמו כן ביקשו לומר פרקי תהילים לבלימת המגיפה. "על כן אנו קובעים בזאת להתפלל בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות והישיבות, לומר אחר התפילה ג' מזמורי תהילים אלו: יענך ה' ביום צרה (מזמור כ'), "אשא עיני אל ההרים" (מזמור קכא"), "ממעמקים קראתיך ה' (מזמור ק"ל). ואם אפשר יוסיפו גם מזמור קמ"ב "משכיל לדוד". ויהי רצון שהקב"ה יקבל תפילתנו ברצון. ויסיר המגיפה והמשחית מעל עמו ישראל בכל מקום שהם".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו