'שמי ברזל' פרק 12: פרק כפול ומלא מתחיחזקאל לנג

'שמי ברזל' מגיעה לרגעי השיא. חקירת מאיר בכלא הקומוניסטי עולה הילוך. מי ראה את הציצית של יוסף בבית הספר הממריד נגד האמונה היהודית?

שמי ברזל מביאה את סיפורם של יהודי ברית המועצות תחת השלטון האכזר של הקומוניסטים והרדיפה הבלתי פוסקת של הק.ג.ב.

גיבורי הסדרה הם משה גורן אשר מקים חיידר בניגוד לחוק, מאיר אשר מלמד בחיידר, יעקב שפועל להשגת ספרי יהדות אשר אחזקתם אסורה ובנו יוסף שנשלח בעל כורחו לבית ספר קומוניסטי.