הרב אליהו: למיגור המגפה צריך לעשות צעד קדימה למקדש

הרב שמואל אליהו קורא "להתקדם עוד צעד לכיוון בית המקדש, בהתקרבות יותר אל הקודש".

ערוץ 7 , ט' בשבט תשפ"א

בשיעור קצר שמסר הרב אליהו לקראת שבת הוא בירך על החיסונים הפותרים את הנגיף, "אבל צריכים לפתור את הבעיה הרוחנית", שלפי המסורת היהודית מצמיחה את הנגף והמגפות.

"אנחנו צריכים עוד צעד לכיוון בית המקדש" אמר הרב אליהו. "יש אנשים שפותרים את הבעיה הפיזית. מייצרים את החיסון פה ואת החיסון שם. אבל צריכים לפתור את הבעיה הרוחנית, כדי לעצור את המפקד של כל הנגיפים האלה, וזה בהתקרבות יותר אל הקודש, אל קודש הקודשים". אמר הרב אליהו.

"אנחנו נמצאים עכשיו בתוך המגיפה, ושומעים על המוטציה הבריטית ומוטציה מברזיל. מוטציה כזאת ומוטציה אחרת ואולי יש גם חדשה ישראלית. רואים שהנגיף משתכלל. מי משכלל אותו? מה קורה פה? התשובה נמצאת בפרשת השבוע!

"בפרשה כתוב שמכת בכורות נקראת מגיפה. ועבר השם לנגוף את מצריים. והשם אומר לבני ישראל אתם תשימו דם על המשקוף ועל המזוזות. כי לא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מה זה המשחית?"

"כדי להבין מי זה המשחית הזה, נסתכל ונראה אצל דוד המלך. כשהיתה שם מגיפה כתוב: וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם רב, עתה הרף ידך".

"הקדוש ברוך הוא אומר למלאך המשחית, שהוא שלוח מהקדוש ברוך הוא להיות זה שעושה את המגיפה. זה נותן תובנה חדשה. שאתה רואה את הנגיפים, אבל יש להם "מפקד".

"אותו דבר כתוב בדברי הימים. כתוב שדוד המלך רואה וישא דויד את עיניו, וירא את מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמים, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. ואז הוא מבין, שהפיתרון הוא בזה שהוא קונה את הר המוריה, את הר הבית. זה מאוד דומה למה שיש פה בפרשת השבוע. שהם מקריבים קרבן, את קרבן הפסח. וזה שעוצר את המשחית.

"אנחנו צריכים להבין, יש אנשים שפותרים את הבעיה הפיזית, מייצרים את החיסון פה ואת החיסון שם. אבל צריכים לפתור את הבעיה הרוחנית כדי לעצור את המפקד של כל הנגיפים האלה. את המשחית. וזה בהתקרבות יותר אל הקודש, אל קודש הקודשים.

"דוד לא בנה בית מקדש. אבל הוא קנה את המקום, וזה עצר את המגיפה. גם במצרים הם עוד לא בנו בית מקדש, הם רק הקריבו קרבן פסח, וזה עצר את המגיפה. אנחנו צריכים עוד צעד לכיוון בית המקדש".