מדינת היהודים, האמנם?

תמרור אזהרה: אחוז היהודים מכלל האוכלוסייה הולך ויורד בכל שנה בכ-2 עשיריות האחוז בממוצע.

אבנר פורת , י"ב בשבט תשפ"א

מדינת היהודים, האמנם?-ערוץ 7
הכותל המערבי
צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

כמתריע בשער חשף לאחרונה ד"ר נתנאל פישר מפורום קהלת נתונים מעוררי דאגה על מאזן ההגירה לישראל בשנים האחרונות.

לפי מחקרו, בקרב המהגרים לישראל בשנים האחרונות, רק כשליש מהם הינם יהודים. זאת רק ביחס לאלו המגיעים באופן רשמי ומקבלים אזרחות, מבלי להתייחס לתופעת המסתננים.

נתונים אלו, שמשום מה אינם מפורסמים לציבור באופן רשמי, ובפורום קהלת היו צריכים לחפור עמוק בנתוני הלמ"ס כדי לגלות אותם, מלמדים על כך שמעבר לבעיות קשות שנובעות מהמציאות הקיימת, כגון סכנת התבוללות, מרחפת מעלינו סכנה מוחשית לדמותה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי.

בסיומה של כל שנה עברית, מתפרסמים מטעם הלמ"ס באתרי החדשות נתונים על אחוז החלקים השונים המרכיבים את האוכלוסייה במדינת ישראל באותה עת – יהודים, ערבים ואחרים.

והנה, כשמחברים את הפרסומים הללו משנים שונות לקו אחד, עולה תמונה מדאיגה ביותר – באופן עקבי, אחוז היהודים מכלל האוכלוסייה הולך ויורד בכל שנה בכ-2 עשיריות האחוז בממוצע.

ניתן היה לחשוב שאפשר לתלות זאת בגידול באוכלוסייה בערבית, שגם אם הפריון שבה הולך ויורד וכבר משתווה לפריון בחברה היהודית, עדיין גיל הנישואין הממוצע בה הינו מוקדם מזה של האוכלוסייה היהודית. אולם הנתונים המוצגים כאן מלמדים כי רק כשליש מהאחוז שיורד באוכלוסייה היהודית עולה באוכלוסייה הערבית, ואילו שני השליש הנוספים הינם בעלייה של אוכלוסיית ה'אחרים'.

צילום: ללא קרדיט

הנתונים הללו צריכים להוות תמרור אזהרה ופעמון אזעקה לכל מי שזהותה של מידת ישראל כמדינה יהודית יקר בעיניו.

חברי הכנסת ה- 24 וחברי הממשלה שתקום מתוכה חייבים לקחת את העניין לתשומת ליבם המיידית ולטפל בשלל הזירות שדרכן זורמים לכאן מרחבי העולם כאלו שאינם יהודים, כגון:

תיקון חוק השבות וביטול סעיף הנכד, באופן שיתייחס לעליית יהודים בלבד עצירת ההגירה הבלתי נגמרת מאתיופיה של כאלה שאינם יהודים, שכפי שכבר הוכח והתפרסם לאור התנהלות ממשלות ישראל בעשרים השנים האחרונות, לא צפוי לה סיום כלשהו. טיפול עמוק בהוצאת המסתננים, תוך ניטרול אפשרות הבג"ץ להמשיך ולפגוע במאמצים אלו.

במקביל כמובן, על הממשלה הנבחרת מוטל לפעול במלוא כוחה בכדי לעודד עליית יהודית מרחבי העולם ולהסיר את החסמים בעניין.

בנפשנו הדבר

אבנר פורת הוא ראש תחום מדיניות ציבורית בארגון חותם