מרים פרץ: "ט"ו בשבט - חג לאלו שלא מתייאשים"

ט"ו בשבט הוא חג לאלה שלא מתייאשים
אנחנו כמו האילן בדיוק כמו העץ
עוברים עלינו משברים, עוברים עלינו קשיים
כשנתבונן בעץ נראה שהוא לא מתייאש
איך הוא התחיל? זרע קטן שנרקב באדמה
אתה מתמוטט, אתה נשבר
אבל לזרע יש רק שאיפה אחת
לעלות למעלה, ולא להפסיק, לצמוח, לשגש ולפרוח

על העץ עברו משברים, רוחות, הוא השיל את כל עליו, הוא עירום
שמסתכלים עליו אומרים אין תקומה
אבל זה לא נכון
עוד מעט אנחנו נראה מתחיל ניצוץ החיים, אני יודעת שהוא ייפרח
ויש לנו מה ללמוד מהזרע הקטן הזה
כשהוא מגיע לאדמה הוא משיל מעליו המון
צריך סבלנות ואמונה
זה מה שאנחנו צריכים כדי לעלות למעלה
קצת סבלנות, התמדה, להשקות לטפח
למלא קצת את הנשמה בשמחה ואמונה

כשאתה מאמין אתה יודע שמהזרע שנרקב ייצמח עץ לתפארת