שאול מרידור
שאול מרידוריונתן זינדל/ פלאש 90

שר האוצר ישראל כ"ץ דורש מראש אגף התקציבים לשעבר במשרד, שאול מרידור, להתנצל על דברים שאמר נגדו בתחקיר ששודר בתוכנית הטלוויזיה "עובדה".

"דברי הדיבה מתיימרים לייחס לשר האוצר התנהלות לא לגיטימית ודומה כי אין צורך להרחיב על חומרת הפגיעה עקב פרסום טענות חמורות אלה. המדובר בפרסומים נרחבים, שזכו לתהודה תקשורתית וציבורית רבה ואשר הסבו למרשנו ולשמו הטוב נזקים כבדים", נאמר במכתב שנשלח למרידור ממשרד עורכי הדין תל-צור ושות'.

"נזקי מרשנו בגין פרסום דברי הדיבה, טרם התגבשו במלואם והוא שומר תחת ידו את מלוא זכויותיו בעניין זה".

"מבלי לפגוע מהאמור, הנך נדרש בזאת לפרסם לאלתר הבהרה והתנצלות, בנוסח ובהבלטה שיתואמו עמנו, בהן ייאמר כי הנך חוזר בך באשמת השווא שטפלת על שר האוצר, מבהיר כי לא הייתה לך כוונה לייחס לו התנהגות לא לגיטימית ומתנצל על הפגיעה שנגרמה לו עקב דבריך", לשון המכתב.