שאול מרידור
שאול מרידוריונתן זינדל/ פלאש 90

ראש אגף התקציבים לשעבר, שאול מרידור, השיב היום (ג') לשר האוצר ישראל כ"ץ שאיים להגיש נגדו תביעת דיבה.

"במכתב התפטרותי מתפקידי כראש אגף תקציבים במשרד האוצר ובראיונות תקשורתיים שונים הצבעתי על חציית קווים אדומים וריסוק כללים אלמנטריים של מנהל תקין במשרד האוצר, הכול מתוך תחושת שליחות וחובה ציבורית להביא לידיעת הציבור את הדברים כהווייתם", כתב מרידור.

"אומר באופן ברור: אמת דיברתי, דבריי משקפים התנהלות חמורה של שר האוצר אשר מקומה לא יכירנה במנהל ציבורי תקין. ככל ששר האוצר יבחר להגיש תביעה כפי שנרמז במכתבך, דומה כי יהא בכך כדי לתרום תרומה ממשית לחשיפת אותה התנהלות משחיתה ופסולה של השר וכידוע 'אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר", הוסיף מרידור.

נזכיר כי שר האוצר השתלח לאחרונה מספר פעמים בבכיר האוצר. הוא עוד טען כי מרידור הוא "שקרן שהורחק מהמשרד כי הוא חתר נגד השר ונגד מדיניות הממשלה - ולא בפעם הראשונה. התחלתי לו הליך שימוע עם היועץ, ותוך שעה הוא הניח מכתב התפטרות ובצדק, חסך לנו את הטרחה. מי שהיה הסגן שלו החליף אותו והוא הרבה יותר טוב ממנו. הוא אמר שקר שהופרך על ידי כולם".